Novinky  
DJI_0030m
05-03-2021

Valk Welding zahájil své působení v regionu V4 (CZ,PL,SK,HU) v roce 2004.

Historický exkurz
Valk Welding zahájil své působení v regionu V4 (CZ,PL,SK,HU) v roce 2004. Hlavní motivací bylo poskytnout podporu svým stávajícím zákazníkům.V roce 2004 s pomocí prvních dvou zaměstnaců se povedlo tuto činnost rozběhnout. Od začátku bylo
jasné, že bude nutno budovat všechny aktivity krok za krokem. V roce 2005 si Valk Welding pronajal svou první kancelář v Ostravě. Měla výměru přesně 100 m2. Prvního robota, který byl nutný k tomu aby bylo možno poskytnout školení bylo nutné nastěhovat oknem neb dveřmi by neprošel.

S přibývajícími roky se rozrostl jak tým tak spektrum a množství poskytovaných služeb. V roce 2009 se Valk Welding v České republice přestěhoval do pronajatých prostor u ostravského letiště v Mošnově. V té době toto znamenalo značný kvalitativní skok v zázemí které se náhle rozrostlo na 600 m2 plochy. Díky narůstajícímu počtu aktivit se však I toto zázemí brzy stalo malým, takže koncem roku 2011 muselo být zdvojnásobeno objektem v blízkosti stávajícícho a tím se plocha rozrostla na 1200
m2 a umožnila plnohodnotný obchod se spotřebním materiálem a zejména svařovacím drátem.

Kontinuální růst
V roce 2016 začalo být jasné, že díky rychlému růstu ve všech průmyslových odvětvích, na kterém díky kvalitním výrobkům a kvalitně poskytovaným službám silně participoval i Valk Welding také ve zmíněmém regionu V4 (mimo jiné byla v mezičase
založena polská pobočka s vlastními zaměstnanci), že i toto zázemí se brzy stane nevyhovujícím. V roce 2017 byl proto zakoupen pozemek v nedaleké obci Paskov (taktéž v regionu Ostrava) a bylo rozhodnuto o stavbě úplně nové budovy, která umožní fungovaní celého týmu nyní již čítajícího téměř 20 osob a poskytne rezervu pro plánované rozšiřování do budoucna.

V roce 2019 byla tato budova postavena a na přelomu 2019 a 2020 byla veškerá aktivita Valk Welding ve zmíněném regionu do této budovy přenesena. Na více než 3 500 m2 podlahové plochy stojících na pozemku o výměře téměř 1 hektaru Vám nyní můžeme nabídnout, velmi kvalitní zázemí pro to co děláme a co je naši vášní. Vymýšlíme, navrhujeme, realizujeme, montujeme, školíme, staráme se o to aby vše fungovalo a Vaše robotické svařovací systémy Vám dělaly pouze radost a přinášely užitek, pro který jste si je pořídili. Toto je naše nová budova v Paskově. Najdete zde nezbytné kancelářské prostory, velkorysé vybavení pro školení a taktéž pro provádění demonstrací a testů, skladovací prostory a rovněž  montážní halu ve které byly již smontovány první robotické systémy a dodány koncovým uživatelům.

Celá budova je navržena, tak aby umožnila rozvoj v následujících několika letech ve kterých předpokládáme růst počtu zaměstnanců z nynějšího stavu na počet cca 35-40 lidí.

Nově vybudovaná hala tak vhodně doplní kapacity, kterými Valk Welding nyní disponuje po celé Evropě a věříme že umožní nadále zlepšovat všechny aktivity, které poskytujeme našim zákazníkům.

Věříme, že i přes situaci, která nás všechny po téměř celý rok 2020 provází, Vás budeme moci v našich nových prostorách přivítat a pomoci Vám s řešením Vašich projektů robotického svařování.

 

Zpĕt k přehledu