faymonville

Firma Faymonville, největší výrobce návěsů pro speciální dopravu v Be neluxu, vybavila všechny své výrobní provozy zdroji proudu pro ruční svařování Panasonic.

Firma Faymonville, největší výrobce návěsů pro speciální dopravu v Be neluxu, vybavila všechny své výrobní provozy zdroji proudu pro ruční svařování Panasonic. Valk Welding dodala pro tento účel v uplynulých dvou letech 250 zařízení pro ruční svařování.

S těmito svařovacími zdroji provádí Faymonville kompletní svařování těžkých konstrukčních dílů dlouhých až 18 metrů. Pracoviště pro ruční svařování firmy Faymonville jsou za tímto účelem rovněž vybavena systémy pro podávání svařovacího drátu Wire Wizard, tak aby se vzdálenost mezi zdrojem svařovacího proudu a jednotkou pro pohon drátu, která v některých případech přesahuje 12 metrů, dala bez problémů překlenout.

Na přání firmy Faymonville byla uzavřena smlouva o servisu s firmou Valk Wel ding, přičemž je účtována jednotková cena za rok za servis a údržbu včetně výměny dílů. Smlouva o údržbě byla uzavřena na období 10 let, poté je možno ji opakovaně prodloužit pro jednotlivé zdroje svařovacího proudu o další 2 roky. Díky této servisní smlouvě může Faymon ville snadno plánovat náklady na údržbu a revizi pro všechna svařovací zařízení v organizaci. U firmy Faymonville pracuje asi 640 pracovníků. Faymonville využívá v současné době také 4 svařovací robotická zařízení.

www.faymonville.com

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu