PZV_0056

HAAS + SOHN INVESTUJÍ DO AUTOMATIZACE SVAŘOVÁNÍ

Stále více a více výrobců krbových kamen, peletkových kamen a krbů se obrací ke svařovacím robotům. Krbová kamna na dřevo a hnědouhelné brikety jsou obzvláště populární ve Skandinávii a zemích Střední Evropy a Valk Welding již do tohoto průmyslového odvětví dodal mnoho svých robotů. Jedním z těchto výrobců je i česká firma z Rukova Haas + Sohn. „Hlavním důvodem, proč jsme zainvestovali do svařovacích robotů bylo jednak, abychom vykryli nedostatky pracovních sil, ale také abychom zlepšili kvalitu a produktivitu,“ vysvětluje Michaela Cintlová z marketingového oddělení.

Haas + Sohn zaměstnává asi 500 zaměstnanců v České republice a Maďarsku. Roční produkce firmy je asi 30 000 krbových kamen, které se vyvážejí na evropský trh. Vzhledem k tomu, že výrobce upravuje své výrobky přesně podle podmínek trhu v dané zemi, kam krbová kamna míří a také musí plnit nejpřísnější směrnice Evropské Unie, si firma Haas + Sohn vybudovala vedoucí pozici na trhu. „Pokud si chceme udržet vedoucí pozici na trhu jsme si velice dobře vědomi, že musíme investovat do zlepšování kvality a produktivity, což znamená investovat do automatizace a robotizace,“ říká Michaela Cintlová. Pro své konkrétní potřeby, možnosti a flexibilitu si firma vybrala právě Valk Welding a jejich svařovací roboty Panasonic.

PZV%200056.jpg

KROK SMĚREM K ROBOTIZOVANÉMU SVAŘOVÁNÍ
„V současné době máme devět svařovacích boxů, kde svařujeme manuálně, což je pořád základ naší výroby. Ty budou postupně nahrazeny novým, automatickým a ergonomicky lepším řešením.“ První svařovací robot, kterého firma Valk Welding dodala byl koncept svařovacího robota na osvědčeném E-framu osazený svařovacím robotem Panasonic TAWERS TL-2000WG3 se dvěma pracovními stanicemi. Obě pracovní stanice jsou vybaveny polohovadlem typu drop centre právě pro to, aby byl zajištěn maximální přístup ke všem svarům krbových kamen.

VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ VE VALK WELDINGU
Aktuálně svařujeme se svařovacím robotem 4 modelové řady. „Pláště, které jsou příliš složité pro manuální svařování. V budoucnosti bychom rádi takto svařovali i jiné součásti jako jsou například sběrače popela, odkouření a další jednoduché části,“ vysvětluje Michaela Cintlová. První model krbových kamen se programoval v úzké spolupráci s Valk Weldingem CZ. Další modely již programovali technici z Haas + Sohn, kteří byli školeni odborníky z Valk Weldingu CZ. „Spolupráce s Valk Weldingem CZ šla hladce od samého počátku a jsme nad míru spokojeni. Těšíme se na dalšího svařovacího robota,“ říká Michaela Cintlová.

AUTOMATIZACE JE ZCELA NEZBYTNÁ
Důležitým faktorem, proč se firma Haas + Sohn rozhodla investovat do automatizace bylo hlavně navýšení výrobních kapacit, rozšíření  programu a vyšší efektivita. Významnou roli však hrál i fakt, že se potýkáme s velkým nedostatkem profesionálních svářečů, což významně ovlivňuje naši produkci. „Je to situace, u níž nepředpokládáme, že se do budoucna jakkoliv zlepší. Částečně si tedy chceme vypomoci automatizací a robotizací. Kromě toho také úzce spolupracujeme se strojními průmyslovými školami a studentům nabízíme profesionální školení s výhledem pracovního místa u Haas + Sohn,“ říká Michaela Cintlová.

Savona%20A%20hneda%20int%202016.jpg

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu