Project Sjorring

Technologie Thick Plate zjednodušuje vícevrstvé svařování

V úzké spolupráci se společností Panasonic, společnost Valk Welding vyvinula technologii pro svařování vícevrstvých svarů konstrukcí ze silných plechů pomocí Panasonic svařovacích robotů. Thick Plate technologie je založena na kombinaci detekce svarového spoje a specifickém Thick Plate softwaru. Thick plate software používaný v kombinaci s laserovým senzorem firmy Valk Welding a detekcí svarových spojů umožňuje podrobně sledovat parametry svařování (WPS) během výroby. Thick Plate technologie hraje důležitou roli při aplikacích svařování pro stavbu strojů, ocelových konstrukcí a nákladní autodopravu. S technologií Thick Plate společnost Valk Welding již nainstalovala několik takovýchto svařovacích robotických systémů do firem, včetně VOP a Huisman v České republice a v Číně, Caterpillar v Nizozemí, Victor Buyck v Belgii a do dánského Sjorring Maskinfabrik.

Často dochází k situacím kdy je potřeba spojit silné a těžké plechy, existují zde velké odchylky a vznikají velké mezery vlivem nerovností, nepřesné spojení, které pak musí být vyplněny v několika vrstvách. Vzhledem k velkým rozdílům v přípravě svarových spojů, vyžaduje ruční programování vytvoření velkého množství programových bodů, což je časově velmi náročné. Použití Thick Plate softwaru umožňuje rychlé použití vyhledávacích maker, technologie laserového senzoru a tím rychle a snadno eliminovat tolerance přípravy produktu. Naprogramováním pouze první vrstvy, software automaticky vytvoří všechny ostatní vrstvy. Používání tohoto softwaru tak hodně usnadňuje celý proces programování a rovněž umožňuje přímo opravit tolerance rozdílů ve svařovacích programech během výroby. Svařovací parametry lze snadno registrovat předem pomoci provedení zkoušky svarů.

Programování na stroji(online)...nižší produktivita
V těžkém průmyslu je většina svařovacích robotických systémů naprogramována online, což může zabrat několik týdnů na každý produkt. Po celou tu dobu je svařovací robot mimo výrobu, což má za následek, že tyto poměrně drahé systémy mají nízkou produktivitu. Programování na stroji (online) bývá většinou také méně přesné. Off-line programování se tato omezení netýkají a umožňuje zadávat svařovací programy mimo produkci, založenou na údajích 3D CAD. Za tímto účelem Valk Welding používá Panasonic software pro programování a simulaci DTPS, v němž Thick Plate software je přidán jako plug-in.

Použití kývavého pohybu hořáku a měření konstantní délky oblouku umožňují eliminaci nepřesností v reálném čase pomocí Thick Plate Arc sensoru v kombinaci s adaptivním weavingem.

Sjørring Maskinfabrik nasazuje technologii Thick Plate

Od začátku roku 2013 začala dánská firma Sjørring MASKINFABRIK v Thisted plně využívat automatizovaného svařovacího robota pro svařování komponentů zařízení jako jsou zemní stroje Volvo.
Systém se skládá z pojezdu XYZ s posuvem 5000, 3500 a 2000 mm. Pracovní prostor tohoto robotického systému obsahuje manipulátor výrobků ve tvaru L s maximálním zatížením 5000kg. Robotický systém je vybaven Panasonic TAWERS svařovacím robotem se softwarem Thick Plate. Thick Plate software nabízí snadné programování vícevrstvých svarů. Použití svařovacího robota TA1900 WGH ( 450 Amp . při 100 % zatěžovateli ) umožňuje dosáhnout doby cyklu 6-8 hodin bez jakýchkoliv potíží.

Skok k off-line programování

Společnosti Sjørring Maskinfabrik, která má 10 let zkušeností s podobnými robotickými systémy, se podařilo snížit programovací čas o více než 60% pomocí Thick Plate softwaru v kombinaci s DTPS off-line programováním systému. Také "Touch up time" (oprava programů psaných v režimu offline) byla snížena na 0. Díky tomuto byla firma Sjørring Maskinfabrik schopna napsat několik programů sama pro tento svařovací robotický systém, který pouhých šest měsíců po nainstalování, plně automaticky svařuje širokou škálu produktů, a díky offline programování je produktivní využití stroje nyní mnohem větší.

V sériích od jednoho kusu

Sjørring Maskinfabrik stanovil přísné požadavky na flexibilitu nového systému. Nejdůležitějším požadavkem byla možnost ekonomického svařování výrobků produkovaných v jednokusových sériích pomocí svařovacího robota.To je také důvod, proč byl také vybrán automatický systém zakládání a vyjímaní svařence spolu s kompletním řešením off line programování. . Palety s širokou škálou produktů jsou umístěny v plně automatizovaném skladu v bezprostřední blízkosti svařovacího robotického systému. Toto umožňuje automaticky zakládat a vyjímat výrobky s celkovou hmotností více než 5000 kg přímo z pracovního prostoru robotického systému. Správný svařovací program je automaticky provázán se svařovaným produktem.

www.sjm.dk

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu