Huisman 3

Huisman Konstrukce s.r.o. vyrábí součásti Newyorského kola

Na počátku roku 2016 započala výroba Newyorského kola, největšího vyhlídkového kola na světě. Bude se tyčit na Statenském ostrově, přesně v New Yorském přístavu v Sv. Jiřím. Očekává se, že ročně zde zavítá až 3,5 mil. návštěvníků. Projekt Newyorského kola je také znám pod názvem projekt EPC staví se pod vedením společnosti Mammoet Starnet USA. Výrobu a dopravu částí kola bude řídit společnost Mammoet USA. Jedním z dodavatelů je společnost Huisman a ten dodá spojovací vřeteno, výztuhy, hnací věže, pevné paprsky a rám paprsků. Propojení jení obvodu a středu a 11 metrů dlouhé paprsky se vyrábí v české divizi Huisman Konstrukce s.r.o..

Huisman vyrábí a staví vybavení pro těžké konstrukce pro zábavní průmysl a to jak pro domácí, tak i pro zámořský trh. Česká divize společnosti Huisman se zabývá převážně stavbou součástí pro potrubí a jeřáby,
které se sestavují na lodích firmy Huisman v Schiedamu. Díky svým cenám a širokým vědomostem a zkušenostem se svařováním těžkých konstrukcí z materiálu S-690 a také díky důvěře, kterou Mammoet vložil
do této společnosti, se Huisman stal jedním z nejdůležitějších dodavatelů tohoto projektu.

Dočasné paprsky
Dočasné paprsky jsou z plechů a trubek, ty se svařují do 11 metrů dlouhých celků a natírají se a pak se posílají do New Yorku. Zde se pak jednotlivé kusy paprsků složí a podpírají celou konstrukci kola. Až bude celá stavba dokončena, tyto dočasné paprsky se vymění za ocelová lana. Celá produkce hlavních i vedlejších ocelových komponent zaměstná Huisman na více než 6 měsíců.

Roboti od Valk Weldingu svařují a řežou
Huisman Konstrukce s.r.o. má dva svařovací roboty a jednoho robota pro přípravu hran pomocí plasmového řezání silných plechů. Za poslední čtyři roky si společnost značně rozšířila své znalosti a zkušenosti s používáním svařovacích robotů a to vše za podpory a školení od Valk Welding. Mat Pustjens, vedoucí kvality v Holandsku a také koordinátor svařování pravidelně sdílí své zkušenosti s Valk Weldingem. „Společně se snažíme udržet povědomí zaměstnanců o softwaru na té nejvyšší úrovni, tak abychom maximálně využili potenciál a možnosti nejnovějšího softwaru.“

Huisman%201.jpg

 

Složité výrobky ze silných plechů
Mat Pustjens: "Části paprsků se svařují robotem za pomocí technologie MAG.Provádějí se koutové svary od v několika vrstvách.Také samozřejmě zpracováváme výrobky pro další zákazníky v různé náročnosti, od návrhů až po koncové výrobky. Pokud je to možné, programujeme pomocí DTPS (software pro off-line programování a simulaci). Pro tupé svařování od 40 do 100 mm, které se někdy používá až u 120 vrstev, používáme program ThickPlate, což je plug-in pro DTPS a roboty Panasonic. Zpracovávání takto těžkých konstrukcí je naše specialita. Při použití robotů máme mnohem lepší kontrolu nad množstvím tepla, než kdybychom využili manuální svařování. Tím získáme lepší míru kvality a efektivity, což pro nás znamená méně víceprací. www.huismanequipment.com

Holandská mise
Po celosvětovém tendru na součásti kola bylo vybráno několik dodavatelů, z nichž většina pocházela z Nizozemí. 36 kapslí postaví čtyři VDL společnosti a Huisman dodá většinu ocelových konstrukcí. Tecmacom dodává paprsky z ocelových lan, Philips poskytuje LED osvětlení a IHC dodá push-pull součástky. Mammoet, Starneth, VDL Groep, Philips, Tecmacom, IHC a Huisman jsou všechno holandské společnosti.

Velké kolo pro velké
- Newyorské kolo je největší vyhlídkové kolo na světě a tyčí se do výšky 192 m
- Pohání 32 třecích kol, připevněných na elektrické motory, které jsou umístěné na 4 nezávislých hnacích věžích.
- Bude postaveno v oblasti Sv. Jiří v newyorském přístavu
- Celkově Mammoet použije 10 000 tun oceli.
- Kolo bude mít 36 ikonických kapslí a každá z nich uveze až 40 lidí.
www.newyorkwheel.com


Huisman%202.jpg

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu