Sotva je třeba někomu vysvětlovat, že při svařování hliníkových odlitků nevystačíme se standardním receptem.

Sotva je třeba někomu vysvětlovat, že při svařování hliníkových odlitků nevystačíme se standardním receptem. Struktura není stejná jako struktura běžně používaného hliníku, a proto vyžaduje, chceme-li dosáhnout potřebnou kvalitu, stanovení správné kombinace plynu, svařovacího drátu a volba parametrů velké znalosti a zkušenosti. Skupina MGG Group získala v minulosti velkou zkušenost s ručním svařováním tepelných výměníků a za dobu své existence vyvinula vlastní recepturu. V důsledku početního nárůstu, zvýšení komplexnosti a zvýšeného konkurenčního tlaku z Číny byla nevyhnutelným dalším krokem automatizace. Společně s firmou Valk Welding a dodavatelem plynu Air Products se MGG nyní podařilo úspěšně robotizovat proces svařování. MGG Group B.V. patří s pobočkami Nizozemí v Belgii k největším slévárnám hliníku v Evropě. Celý proces technické přípravy, nástrojová složka, lití, povrchové úpravy, obrábění a montáž se realizují v rámci skupiny. Pobočka v Tegelenu se soustřeďuje především na pískové odlévání dílů pro automobily a hliníkových výměníků tepla pro kotlárenský průmysl. Aby si čtenář mohl udělat představu o objemu výroby: v pobočky se denně zpracuje asi 30 tun hliníku.

Dodatečné svařování drážek

MGG dodává všem velkým firmám v kotlárenském průmyslu. Je zjevné, že na tyto výrobky se kladou velmi vysoké požadavky. Například musejí být zpracované odlitky na sto procent těsné. Veškeré odlitky se proto předtím, než se dále zpracují, testují jednak vizuálně jednak rentgenem. Hliníkové součásti pro automobily a výměníky tepla se však lijí do formy složené z horní a spodní části. Forma na vnitřní straně se přitom vytváří vložením pískového jádra. Pískové jádro je třeba po vytvrzení materiálu odstranit. Aby se odstraňování jader usnadnilo, jsou některé odlitky opatřeny drážkami. Drážky je třeba dodatečně opět zavařit, a to u MGG nyní provádějí dva svařovací roboty.

Dodavatel robotů se znalostí svařování

Ruud Jagt, technik svařování u firmy MGG, dříve odlitky ještě svařoval ručně. Jeho zkušenosti proto také hrály velkou roli při vzniku projektu svařování robotem: “Stanovili jsme si za cíl zdvojnásobit výrobu použitím svařovacích robotů. Trochu slušný dodavatel robotů takovémuto požadavku vyhoví, ale pro úspěšnou robotizaci i svařovacího procesu je třeba, aby měl know-how jak robotů tak svařovací techniky. Valk Welding byla schopna dodat kompletní balík a byla ochotna s námi svařovací proces prováděný roboty vyvinout.”

Jednoduchá jednotka a komplexní svařovací proces

Valk Welding dodala první jednotku v roce 2000. Pro požadovanou kapacitu postačila standardní jednotka se svařovacím robotem Panasonic VR006 a přípravným otočným stolem. Manipulátor a upínací šablonu vyrobila sama firma MGG, přičemž usilovala především o jednoduchost a bezpečnost. Operátor ukládá do upínací šablony vždy jeden výměník tepla a pásky upevňuje nejprve upevňovacím svarem; teprve pak svaření pásků dokončí svařovací robot. Ruud Jagt: “Protože výměníky tepla musí být stoprocentně těsné, provádí se to se závarem 5 až 6 mm a s rychlostí postupu 50 až 100 cm/min. V úzké spolupráci s firmou Valk Welding a dodavatelem plynu Air Products jsme přešli na argon/helium v kombinaci se svařovacím drátem AISI12. Tím se získá lepší závar při vyšších rychlostech postupu a nižších intenzitách elektrického proudu.

Snížení podílu ruční práce o 95%

Kromě zvýšení objemu výroby bylo významným cílem dosažení konstantní kvality při použití svařovacích robotů. Ruud Jagt: “Díky použití svařovacího robotu a vyšší konstantní kvalitě, kterou se nám tím podařilo dosáhnout, bylo stále častěji možné používat drážky. To mělo za následek, že naše oddělení dostávalo na zpracování více odlitků. V roce 2004 jsme proto uvedli do provozu druhou jednotku pro svařování robotem, a sice s robotem VR006L a volně programovatelným tříosovým otočným manipulátorem. Tím se zlepšila dosažitelnost výrobků a značně zkrátil čas cyklu. Obě jednotky nyní využíváme pět dnů v týdnu v třísměnném provozu. Podíl ruční práce jsme postupně snížili o 95%. Tím jsme nejen splnili náš cíl, ale snížila s take jednotvárnost a namáhavost práce svářečů.”

www.mgg.com

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu