System Trailers 2015_0649 kopie

Termín dodání zkrácen o 30%

System Trailers Fahrzeugbau GmbH staví přívěsy a návěsy pro výrobce tahačů. Společnost neustavičně pracuje na produkci velkého objemu se širokou různorodostí a to tak konkurence schopně jak to je jen možné. Německý výrobce přívěsných vozíků zredukoval o 30% celkovou dobu procesu přechodem na robotické systémy Valk Welding. Ale ambice jsou však mnohem vyšší. Společně s Valk Welding se System Trailers vydal na cestu zvýšení kvality a snížení nákladů.

V sektoru výroby přívěsů je konkurence nemilosrdná. V Twistu v Německu si System Trailers získal jedinečné postavení jako nezávislý výrobce přívěsů a návěsů. Továrna produkuje 60 až 70 přívěsů týdně. 70% obratu společnosti se vytváří mimo Německo. Ředitel Ralf Saatkamp říká: ' Naše strategie spočívá ve vytvoření vhodných nákupních podmínek při vysoce efektivním procesu výroby, který pokud možno, kombinuje poptávku několika výrobců tahačů. Tímto způsobem můžeme nabídnout našim klientům vysokou kvalitu a příznivé ceny.' System Trailers přeměnil svoji organizaci, produkci a zavádění IT na vysokoobjemovou produkci při velké různorodosti.

Programy prakticky bez korekce svařovacích robotů

System Trailers již používal svařovací roboty ke svařování podélných nosníků a součástí šasi již v době kdy se rozhodli pro přechod k Valk Welding robotickému systému. Ralpf saatkamp uvádí: 'Velký počet různých přívěsů zapřičiňuje, že doba nezbytná na přenastavení svařovacího robota hraje obrovskou roli. Hledali jsme partnera, který bude schopen flexibilně nastavit celý programový systém. Valk Welding díky svému svému systému offline programování DTPS v tomto ohledu vynikal. Mimo dodávky systémů svařovacích robotu pro svařování nosníků, jsme také přešli na offline programování. Svařovací robot je schopen pracovat s programy bez téměř jakýchkoliv korekcí. Hned jsme byli ohromeni prvním systémem svařovacích robotů a kreativními nápady, které používají, aby zlepšili možnosti použití svařovacích robotů. Tři totožné systémy svařovacích robotů O dva roky později Valk Welding doručil další dva totožné systémy svařovacích robotů. Všechny tři systémy svařovacích robotů jsou nastaveny tak aby svařovaly podélné příčníky o standartní délce 13,65 m. Poslední dva svařovací roboti jsou ustaveni vedle sebe v pravé a levé verzi. Nosníky svařené robotem na pravém robotu jsou pak automaticky překlopeny dopraveny k druhému robotickému systému, kde je pak svařena druhá strana. Tato automatizace logistiky stojí částečně za úspěchem System Trailers, že se jim podařilo snížit celkovou dobu na nosníky o 30%.

Partnerství

Ralph Saatkamp: 'Máme velice efektivní systém. Fakt, že máme, velice úzkou kontrolu nad produkcí o vysoké různorodosti při velkých objemech znamená, že můžeme našim klientům nabídnout obojí jak nákladové, tak i kvalitativní výhody. Záměrně jsme se rozhodli nevstupovat na trh pod naším vlastním jménem. Devadesát pět procent návěsů, které vyprodukujeme opouští naši továrnu s logem našeho klienta. To nám umožňuje vyrábět produkty podle přání zákazníka za velice příznivých podmínek. Důležitá stránka věci je vytvořit partnerství s našim zákazníkem tak, abychom lépe mohli splnit jeho přání. Toto jsou základy na na nichž pracujeme s Valk Welding.

Automatické programování

Našim cílem je pokračovat ve zvyšování obratu. V současné potřebujeme pouze jediného zaměstnance, který stráví offline programováním v DTPS pouhé dva dny v týdnu. Ale stále chceme integrovat programování více do workflow. Abychom dosáhli tohoto cíle, pracujeme intenzivně v partnerství s Valk Welding abychom automatizovali programování avařovacích robotů s APG (automatické genrování programu) založeného na CAD datech, spojeného s ERP. V této oblasti byl přístup Valk Weldingu také jasný. Nejen jejich know-how , ale to obsa huje motivaci, inovace a flexibilitu přicházet s novými nápady.

Sledování svarového švu s Arc-Eye laserovým sensorem

Dalším krokem je použít systém svarového sledování Arc-Eye. Odchylky rozměrů a deformace u výrobku, které se objevují během svařovacího procesu, znamenají naprostou nezbytnost kontrolovat, zdali poloha svaru souhlasí s naprogramovanou polohou. Odchylky se nedají předpovědět, což znamená, že program může být opraven pouze až následovně. Pro tyto účely Valk Welding používá Quick Touch (dohledávání koncem svař. drátu) a Arc-Sense aby našel a pak sledoval svarový spoj. Pro zrychlení celého procesu a další zlepšení kvality svarů, System Trailers bude používat sledovací systém Arc-Eye od Valk Weldingu. Arc-Eye laserový sensor je instalován před svařovacím hořákem a provádí kruhové scanovaní, aby vytvořil kompletní 3D obrázek svarového švu. Ralph Saatkamp říká: 'Tímto způsobem Arc-Eye zajišťuje, že svařovací robot přesně sleduje svarovou spáru a tím vytvoří kvalitní svar. Toto nám mimo jiné umožnilo, že se nám podařilo dojít k redukci doby cyklu u 13,65 m. www.system-trailers.de

Žádost o poskytnutí informací
“Okamžitě jsme byli ohromeni prvním systémem robotického svařování od Valk Weldingu”

Ralf Saatkamp

Zpĕt k přehledu