Rustek productkopie

Rustek, dánský výrobce peletových kamen, díky investici do tří svařovacích robotů a DTPS softwaru na off-line programování od firmy Valk Welding, si zajistil, že kvalita bude vždy držet krok s rostoucí poptávkou.

Subdodavatel Rustek A/S, který je členem dánské skupiny na výrobu peletových kamen NBE Production Group již od roku 2010 se specializuje na výrobu vnitřních částí peletových kamen. Mimo to Rustek také dodává své výrobky i třetím stranám, což představuje asi 20 % jeho výrobních kapacit. V posledních letech společnost investovala do automatizace svých stěžejních výrobních procesů.

Náročné svařovací práce
Využívání peletových kamen k vytápění za posledních několik let rapidně stouplo a to napříč celou Evropou. " Prudce rostoucí poptávka nám způsobuje problémy, částečně za tím stojí i náročnost svařovacích
prací na vnitřních ocelových částech kamen. Mnoho částí se skládá z několika plechových sekcí kde je svařování poměrně náročné na preciznost," vysvětluje generální ředitel René Ramsdahl "Každý výrobek obsahuje nejméně 15 až 20 metrů svaru, který musí být odolný tlaku a v některých případech má až 4 spoje. To si žádá určité profesionální znalosti a také dobrou výrobní strategii." 

Získali jsme zkušenosti s řešením 'Minicell'
"V roce 2012 jsme začali s robotickým svařováním malých výrobků z nerezivějící oceli a to za pomoci 'Mini buňky' od Valk Weldingu. Když se však objem přehoupl přes hranici 2000 kusů za rok, tak jsme se následující rok rozhodli investovat do dalšího a většího robotického systému. Díky tomu jsme získali výrobní kapacity navíc a ty jsme potřebovali, abychom mohli roboticky svařovat rámy pro vnitřní části peletových kamen. A mimo jiné to obrovsky zvýšilo kvalitu svarů. Svařovací robot vytvoří velice přesný svar, který je stejný u všech výrobků a bez rozdílů", říká René Ramsdahl. 

Třetí svařovací robot
Za poslední 4 roky se objem výroby rapidně zvýšil. "Díky zvýšenému objemu výroby bylo zcela nezbytné zvýšit také kapacity svařovny. Třetí svařovací robot se pohybuje na pojezdu mezi dvěma stanicemi. Toto řešení nám umožnilo flexibilnější práci a také nám pomohlo členit do výrobního procesu větší výrobky," říká generální ředitel. Tohoto třetího svařovacího robota dodala firma Valk Welding a je osazen nejnovějším svařovacím robotem
Panasonic TA-1900WG3, který byl specificky navržen pro obloukové svařování.

Klíčový je software
Investice do softwaru a jeho optimalizace byly důležitým faktorem pro roční rozpočet. "I když občas mám pocit, že je to černá díra, tak investice do softwaru následně ušetří spoustu času. Každá aktualizace posune optimalizaci výrobního procesu o krok dál." A to také platí pro oddělení svařování, kde programujeme roboty stále více a více off-line díky DTPS, který nám dodal Valk Welding. Toto nejenže přineslo úsporu času ve formě kratších cyklů, ale také nám to přineslo delší pracovní dobu pro svařovací roboty.

Celkově vzato, René Ramsdahl věří, že bez automatizace by společnost nemohla v Dánsku vůbec fungovat. Proces výroby je teď automatický od ohýbání až po svařování a to i včetně všeho mezi tím. Díky tomu můžeme dodávat vysoce kvalitní výrobky, které jsou levnější a hlavně jsou lepší než výrobky naší konkurence", dodává. www.rustek.dk 

Valk%20W%20DK%20Rustek%202013%200208.jpg

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu