Logo

Oqton og Valk Welding annoncerer partnerskab om at fremskynde produktionen med automatiseret robot-svejsning

Oqton er en del af Valk Weldings løsning til automatisk robotprogrammering (ARP) til produktion med mange varianter og lav seriestørrelse.

Valk Welding ARP powered by Oqton muliggør op til 10X hurtigere programmering med op til 4X lavere omkostninger end traditionelle, manuelle programmering med simuleringssoftware.

GHENT, Belgien, 30. januar 2023 - Oqton, en softwareleverandør, der hjælper producenter med at øge innovation og effektivitet ved intelligent automatisering af produktionen, og Valk Welding, der er førende inden for fleksible lysbuesvejsningsrobotter, meddelte i dag, at de har indgået et partnerskab, der er designet til at transformere svejseindustrien. Som følge heraf vil Oqtons software blive en del af Valk Weldings ARP-løsning (Automatic Robotic Programming) til produktion med mange varianter af produkter i små seriestørrelser (HMLV). Valk Welding ARP drevet af Oqton muliggør 10 gange hurtigere programmering end traditionelle offline programmeringsløsninger. Derudover er automatiseret robotsvejsning 3X hurtigere end manuel svejsning til op til 4X lavere omkostninger end manuel arbejdskraft. De nye teknikker og processer, som virksomhederne vil udvikle i fællesskab, har til formål at forbedre udnyttelsen af automatiseret robotsvejsning til unik produktion eller produktion af små serier, som tidligere kun var økonomisk rentabel ved hjælp af manuelle metoder.

Valk Welding ARP powered by Oqton genererer selv robot-svejseprogrammer direkte fra 3D CAD-filer, hvilket reducerer behovet for kostbar programmering. Løsningen er baseret på kunstig intelligens til at lære af en operatørs bedste praksis for at forfine processer til fremtidige dele. Som følge heraf kan svejsere nemt bruge denne software uden forudgående kendskab til robotter eller 3D-geometri. Enkelheden og brugervenligheden af Valk Welding ARP powered by Oqton gør dette til en ideel løsning til HMLV-robot-svejsning for underleverandører inden for stålfremstilling, der fremstiller løfteplatforme, transportpaller, hegn og underrammer til biler.

Mark Forth, General Manager of Industrial Manufacturing hos Oqton, kommenterede: "Vi er meget glade for at indgå et samarbejde med Valk Welding. Sammen vil vi hjælpe kunderne med at tage deres første skridt mod fuldautomatisk robotsvejsning ved hjælp af ARP powered by Oqton."

Peter Pittomvils, CCO, Valk Welding Group, var enig. "Vi er glade for at have Oqton i vores ARP - Automatic Robot Programming suite. Vores markedsledende position inden for 100% offline programmerbare svejserobotter er klar til at tage springet til det næste niveau! Ud over vores egne projekter støtter vi også Oqton til alle andre Panasonic-systemintegratorer, så de også kan betjene deres kunder med denne fantastiske løsning og vores erfaring."

Der går flere svejsere på pension hvert år, end der kommer nye svejsere til branchen, og derfor er der mere end nogensinde før et øget behov for at automatisere svejseprocessen. American Welding Society (AWS) siger, at gennemsnitsalderen for en svejser er 57 år, og i 2024 anslår AWS, at der vil være et underskud på 400.000 arbejdspladser i svejsebranchen. Desuden falder antallet af svejsere i Europa med 2 % om året, og dette tal vil kun stige i de kommende år. Mens manglen på svejsere har eksisteret i mange år, understreger manglen på robotprogrammører med viden om svejsning også behovet for en automatiseret løsning.

Producenter, der er interesserede i at få mere at vide om Valk Welding ARP powered by Oqton, kan besøge hjemmesiden Oqton.

Om Oqton

Oqton fremskynder intelligent produktion ved at levere omfattende softwareløsninger til additiv produktion, 3D-scanning og robotsvejsning - og hjælper industri- og sundhedsorganisationer med at fremme innovation og effektivitet. Virksomhedens software til additiv produktion muliggør fuldstændig sporbarhed og synlighed på tværs af en organisation og leverer AI-drevne funktioner til billedsegmentering, additivt design, build prep, MES, additiv inspektion og simulering. Globale producenter bruger Oqton-software til at automatisere robotsvejsning for at øge produktiviteten. Virksomhedens brancheførende Geomagic-pakke er grundlaget for 3D-scanningsløsninger til reverse engineering- og inspektionsapplikationer. Oqton understøttes af partnerskaber med maskin- og scannerleverandører, softwarepartnere og ERP/CAD/PLM-integrationer. Du kan få flere oplysninger på www.oqton.com eller LinkedIn.

Om Valk Welding

Valk Welding fokuserer udelukkende på virksomheder, der leder efter en teknologipartner inden for fleksibel svejseautomatisering, herunder forbrugsvarer. Fleksibilitet på alle områder lige fra helt skræddersyede projekter, meget hurtig og selvautomatisk programmering af robotterne eller udveksling af robotprogrammer mellem forskellige robotsystemer. Selv om robotterne er spredt ud over forskellige produktionsanlæg overalt i verden, er alle systemer forbundet med hinanden. Vi tager os af projekterne fra A til Z, og om nødvendigt kan vi også levere alle forbrugsstoffer, herunder svejsetråde. Som familievirksomhed har vi bæredygtighed og et langt forhold til vores kunder som en prioritet, og sammen med vores kunder opbygger vi en meget stærk markedsposition.

Fremadrettede udsagn

Visse udsagn i denne meddelelse, som ikke er udsagn om historiske eller aktuelle fakta, er fremadrettede udsagn i henhold til Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Fremadrettede udsagn indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at virksomhedens faktiske resultater, præstationer eller resultater afviger væsentligt fra historiske resultater eller fra fremtidige resultater eller fremskrivninger, der udtrykkes eller antydes i sådanne fremadrettede udsagn. I mange tilfælde kan fremadrettede udsagn identificeres ved udtryk som "mener", "tror", "tror", "forventer", "kan", "vil", "skønner", "agter", "forventer" eller "planlægger" eller det negative af disse udtryk eller anden tilsvarende terminologi. Fremadrettede udsagn er baseret på ledelsens overbevisninger, antagelser og aktuelle forventninger og kan indeholde kommentarer om virksomhedens overbevisninger og forventninger om fremtidige begivenheder og tendenser, der påvirker dens virksomhed, og er nødvendigvis underlagt usikkerheder, hvoraf mange ligger uden for virksomhedens kontrol. De faktorer, der er beskrevet under overskrifterne "Fremadrettede udsagn" og "Risikofaktorer" i selskabets periodiske indgivelser til Securities and Exchange Commission, samt andre faktorer, kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der afspejles eller forudsiges i de fremadrettede udsagn. Selv om ledelsen mener, at de forventninger, der afspejles i de fremadrettede udsagn, er rimelige, er fremadrettede udsagn ikke og bør ikke betragtes som en garanti for fremtidige præstationer eller resultater, og de vil heller ikke nødvendigvis vise sig at være nøjagtige indikationer af de tidspunkter, hvor sådanne præstationer eller resultater vil blive opnået. De medtagne fremadrettede udsagn er kun fremsat på datoen for udsagnet. Oqton påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn fra ledelsen eller på dens vegne, hverken som følge af fremtidig udvikling, efterfølgende begivenheder eller omstændigheder eller på anden vis.

Nyheder

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.