Project Gems

GEMS, den hollandske producent af tanke og udstyr, har gennemført en komplet omstilling i produktionen ved at skifte fra manuel svejsning til robotsvejsning.

Det er en meget stor proces for en virksomhed, som bruger 80 % af produktionstiden på svejsearbejde. GEMS har tilpasset hele organisationen på alle niveauerne. “I løbet af 2 år er vores virksomhed fuldstændigt forandret,” forklarer direktør Jan Grasmeijer. Valk Welding byggede og installerede systemerne, oplærte medarbejderne og vejledte tankproducenten under hele processen.

GEMS er specialiseret i fremstilling af store produkter, bl.a. til en amerikansk virksomhed, som udlejer mobile clean-tanke. En stabil stigning i antallet af ordrer gav mulighed for at investere i et robotanlæg. Administrerende direktør Jan Grasmeijer: “Når man vil realisere dette med manuelle svejsere i 3 skiftehold kan man ikke garantere konstant kvalitet. For os var det tidspunktet for seriøst at gå i lag med svejserobotisering. Det er ikke særligt vanskeligt at købe en svejserobot. Det er dog ikke så let at tilpasse svejseautomatiseringen i organisationen på en sådan måde, at det hurtigst muligt bliver rentabelt. Valk Welding har hjulpet os fantastisk med det i hele forløbet.”

Fra stiv til fleksibel produktion
Teknisk direktør Rik Grasmeijer: "Vi har allerede haft en svejserobot fra Cloos i længere tid, men den havde kun én funktion. For hver ændring eller hvert nye program var vi nødt til at kontakte leverandøren. Det var ikke den måde, som vi ville opsætte automatiseringen på. En robot skal udgøre del af hele processen. Vi lagde stor vægt på fleksibilitet og svejserobottens output var det vigtigste krav til resten af produktionen. Det stiller større krav til hele logistikken, underleverandørerne og arbejdsforberedelsens kvalitet. Valk Welding svejserobotterne bliver nu programmeret offline, hvorved vi bruger konstruktionsafdelingens CAD-data som udgangspunkt.” På grundlag af dette skrives svejseprogrammerne til hvert af robotanlæggene fra Valk Welding.

Positionering uden opspænding
Det store lagertanke anbringes løst foran svejserobotten med en tolerance på ± 10 cm. Det har naturligvis følger for valg af positionen. Derfor søger svejserobotten først den rigtige position for svejsesømmen med svejsetråden og gaskoppen. De afvigelser fra de programmerede positioner, som blev fundet, korrigeres derefter i svejseprogrammet og dernæst kan svejserobotten påbegynde svejsningen. Nu kan en lagertank færdigsvejses komplet på inder- og ydersiden på 14 timer; med manuel svejsning varede det over 40 timer.

Allerede på niveau efter kun 3 måneder
Jan Grasmeijer: “Da vi i god tid forinden havde sat nogle medarbejdere ind i Valk Weldings system, konstruktionsafdelingen var skiftet til 3D og vi også havde arbejdet hårdt på logistikken, derefter kunne vi producere de ønskede produktionstal på svejserobotten allerede efter 3 måneder. Nu er hele svejserobotprocessen fuldstændigt integreret i hele organisationen og vi producerer lagertanke i flere udførelser. For tiden svejser vi en prototype til en ny tankmodel fuldstændigt manuelt. Så snart vi modtager ordrerne på flere af disse tanke bruger vi også svejserobotterne til at producere dem. I mellemtiden har vi oplært yderligere seks medarbejdere i at bruge svejserobotten og måske det bliver flere, så vi kan øge produktiviteten yderligere.”

www.gems.nl

Anmodning om oplysninger.
“Since we had already trained a number of employees with the Valk Welding system well beforehand, the engineering had switched to 3D and we had already tackled the logistics, we were able to produce the desired production numbers on the welding robot withi”

Jan Grasmeijer
General manager Gems

Tilbage til oversigt