Marel

Når man kan automatisere produkttilførslen til spåntagningsmaskiner, må det også være muligt i svejseproduktionen.

Når man kan automatisere produkttilførslen til spåntagningsmaskiner, må det også være muligt i svejseproduktionen. Ud fra denne tankegang udviklede Valk Welding i samarbejde med Marel Stork Poultry Processing en produktionscelle, hvor håndtering og logistik omkring svejserobotten er automatiseret. Resultatet er en svejseproduktionscelle, som producerer kontinuerlig, er indrettet til "one-piece-flow"- produktion og muliggør en betydelig personalebesparelse.

På produktionsstedet hos Marel Stork i Dongen fremstilles mindre dele (op til 500 x 500 mm) til hønseslagtemaskinerne fra Marel Stork Poultry Processing og i den senere tid bliver også en række komponenter formonteret til montageelementer. Udvikling og færdiggørelse finder sted i hovedfabrikken i Boxmeer. Industriel ingeniør André Kouwenberg: “I Dongen har der altid været meget teknisk knowhow (f.eks. Stork PMT), som vi har meget gavn af.” Denne tekniske viden kommer til udtryk i bestræbelsen på altid at være den første, der overtager nye produktionsteknologier. Marel Stork Poultry Processing skiftede allerede i et tidligt stadie til svejserobotisering og var i 1996 blandt de første brugere af Panasonics offline programmeringssystem DTPS. Valk Welding solgte også en af de første svejserobotter med Arc-Eye lasersensor til denne kunde.

Kontinuerlig arbejdsgang i nyt produktionskoncept

Marel Stork Poultry Processing, som bygger hønseslagtemaskiner efter ordre, vil muliggøre en kontinuerlig arbejdsgang i produktionen ved hjælp af den nye celle. André Kouwenberg: “Det betyder, at vi mindst muligt producerer produkter i batcher, men vil klare alle processer fra laserskæring og svejsning til fræsning i én arbejdsgang. Hvis vi f.eks. har brug for 20 dele, venter vi ikke, indtil alle 20 dele er færdige, men overføres hvert enkelt færdigprodukt direkte til fræsningsafdelingen. Således arbejder vi faktisk efter princippet Quick Response Manufacturing, som vi har set nærmere på i bilfabrikanternes produktionssteder. Hver del skal forarbejdes med det samme, uden at der opstår dødtider for at holde leveringstiderne så kort som muligt.”

Håndteringsrobot betjener svejserobot med 2 arbejdsstationer

I den nye produktionscelle opspændes der dele på pallebærere og lagres på én af de 58 pallepladser i magasinet. For en del, der skal svejses, henter en håndteringsrobot (Panasonic HS-165) den nødvendige palle ud af magasinet og fastgør den på en af svejserobottens (Panasonic TA 1600) to arbejdsstationer. Mens svejserobotten svejser delen, skiftes den næste palle på den anden arbejdsstation. Så snart en palle med én eller flere dele er svejset, bringer håndteringsrobotten denne igen tilbage til magasinet. “Cellen indeholder 58 skabelonbærere med i alt 240 forskellige skabeloner. Ved at vælge de rigtige kombinationer af hurtige og langsomme drejere, opnår man den passende produktionsbalance for at opretholde en kontinuerlig arbejdsgang“, forklarer André Kouwenberg.

Komplet celle i stedet for 2 standardceller

Valk Welding kunne imødekomme Marel Stork Poultry Processing´s ønske også med to standardceller. Salgschef Cees Wieringa: “Men det kræver stadig ekstra personale for at ombygge opspændingerne og lægge produkterne i de to celler. Den fuldautomatiserede celle "betjenes" af 1 operatør, som anbringer og udtager de dele, der skal svejses, uden for cellen på et ind- og udtagningssted i pallebærerne.” André Kouwenberg: “Derfor har vi sammenlignet de to koncepters ydeevne i en simuleringsproces. I simuleringen viste det sig, at processen i én komplet celle kunne bemandes med kun 1 person pr. skiftehold. Dermed fik vi grønt lys for at realisere vores mål: en kontinuerlig arbejdsgang.

Software afgørende faktor i produktion

Softwaren bestemmer, hvilken del der skal svejses først. Softwaren rådgiver operatøren, og ikke omvendt. Men operatøren kan afbryde systemet, hvis arbejdsgangen skal afbrydes for en simpel del. Cees Wieringa: “Til dette formål er forsiden af cellen udstyret med en tredje arbejdsstation, hvor operatøren selv kan tage en del ind og ud. Uden denne mulighed ville systemet være ikke fleksibelt nok og der ville være risiko for at samlingen unødig skal vente på én del.” Softwaren er komplet skrevet af Valk Weldings software-ingeniører.

Automatisk brænderskift

For at sikre, at svejsebrænderen kan bruges til både MIG-svejsning, TIG-smeltesvejsning og TIG-svejsning med trådfremføring, har Valk Welding udviklet et brænderskiftesystem, som er integreret i cellen. Dermed kan svanehalsen på Valk Weldings robotsvejsebrænder skiftes automatisk, uden at manuel indgriben i produktionen er nødvendig. De pallebærere, som Marel Stork Poultry Processing har fremstillet selv, er opdelt i hele, halve og kvart størrelser. Bærerne er udstyret med en Schunk-opspændingskobling og håndteringsrobotten tager dem op ved hjælp af et modstykke til den samme kobling.

Meget tillid til leverandøren

André Kouwenberg: “Som "early adaptors" er vi i de fleste tilfælde personligt involveret ved udviklingen af nye teknologier. Inden for svejsning tager Valk Welding og Panasonic i senere versioner meget hensyn til vores feedback. Takket være denne åbne holdning og korte kommunikationslinjer har vi i løbet af de sidste 25 år opbygget meget tillid til eksperterne hos Valk Welding og turde vi give os i lag med udviklingen af den nye produktionscelle. Selvom der findes flere systemintegratorer, som eventuelt også kan det, har Valk Welding i stadig højere grad manifesteret sig med sin specifikke knowhow inden for svejsning på dette marked.”

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt