Thule Towing

Thule Towing Systems, der ejer Brink Trekhaken, vil automatisere sin produktionsproces yderligere ved fremover at overlade indlægningen af produkter i svejserobotanlæggene til håndteringsrobotter.

Thule Towing Systems, der ejer Brink Trekhaken, vil automatisere sin produktionsproces yderligere ved fremover at overlade indlægningen af produkter i svejserobotanlæggene til håndteringsrobotter. Dermed vil Thule ikke alene spare udgifter til lønninger, men det vil heller ikke længere være nødvendigt med en separat form til hver type trækkrog. Fabrikanten har derfor nu i samarbejde med Valk Welding startet et pilotprojekt, der skal tjene som forbillede for alle svejserobotanlæg hos Thule Group i Holland og Frankrig.

For tiden bruger Thule Towing Systems femten svejserobotanlæg i sin fabrik i Staphorst i Holland, hvor de løse dele bliver svejset til komplette trækkroge. Valk Welding leverede i 1990 den første celle hertil med en Panasonic- svejserobot af AW-generationen, der nu i år 2007 stadig bruges i toskiftsdrift. Alle de svejserobotanlæg, der er blevet leveret derefter, er opbygget efter H-rammekonceptet, altid med Panasonic-svejserobotter af den nyeste generation. Med dette koncept har firmaet været langt forud for sin tid. Robotten svejser i den ene side en trækkrog helt færdig, mens operatøren ved det andet opspændingsbord lægger de løse dele i formen til den næste trækkrog.

Thule Towing Systems vil nu gå et skridt videre i denne proces. Purchasing Manager Wim Feddes og den ansvarlige Manufacturing Engineer, Jojanneke Krabbe, forklarer hvorfor: “Til hver type trækkrog har vi en særlig form, i alt cirka 2.000. Det tager lang tid at lave sådan en form, og det kræver, at delene passer nøjagtigt. Er dette ikke tilfældet, eller er formene beskadigede, bliver robotsvejseprocessen forstyrret. Svejserobotten holder så op.”

“For hver trækkrog skal operatøren gennemsnitligt lægge fem dele i formen. Dette er monotont håndarbejde, og det kan man også bruge en håndteringsrobot til. Håndteringsrobotter kan stykke for stykke lægge de løse dele i den rigtige position ind mod hinanden, hvorefter svejserobotten kan hæfte dem sammen og svejse dem. På denne måde kan man sammensætte en trækkrog stykke for stykke, uden at der er behov for form. Dette kræver lidt programmering, men det kan alt sammen programmeres offline og simuleres.” For øjeblikket er de ansatte hos Thule Towing Systems og Valk Welding i gang med at analysere, hvordan man indretter til- og fraførslen af delene og den svejsede trækkrog, hvordan man finder den rigtige position til de løse dele, og hvordan man registrerer toleranceforskelle. Valk Welding udvikler softwareløsninger til dette formål. Endvidere undersøger Thule Towing Systems’ projektgruppe mulighederne for Vision-systemer.

Thule Group bestræber man sig på standardisering, så man kan bytte dele af produktionen med andre fabrikker. Wim Feddes: “ Dette betyder, at vi også stræber efter at have én leverandør til både svejserobotter og svejsetråd. Til det formål har Valk Welding de bedste papirer for os. De har en enorm know-how og drive til at gøre dette projekt til en succes. Endvidere har de både en svejse- og en handling-division, der arbejder tæt sammen. På én af de faglige messer viste Valk Welding allerede en prøveopstilling af en jigless welding celle, hvor en håndteringsrobot og en svejserobot sammen svejsede et produkt. Det er klart, at dette også er en udviklingsog læreproces for Valk Welding, men vi tror alle på det.”

www.brink.eu

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt