KUHN

KUHN-Geldrop BV, en af Hollands største fabrikanter af landbrugsmaskiner, regnes til "early adaptors" inden for robotsvejsning.

Som PZ landbouwmachines (Zweegers), som senere er overtaget af KUHN, har virksomheden været en af Valk Weldings kunder allerede siden 80´erne. Johan Brandes, teamcoach dele, har således oplevet udviklingen og fremgangen af samtlige generationer af svejserobotter. KUHN har nu seks svejserobotanlæg, hvoraf det sidste anlæg er installeret på en E-ramme. “Ved samarbejdet med medarbejderne hos KUHN og Valk Welding forsøger vi at få det meste ud af svejserobotanlæggene. I den forbindelse fokuserer vi ikke kun på svejserobotten, men er vi også opmærksomme på alle andre aspekter, der vedrører robotsvejsning, såsom svejsetråd, svejsetrådfremføring, oplæring af operatører, eftersalgsservice samt den interne transport.”

Hvad angår de to svejserobotanlæg på en E-ramme, som Valk Welding leverede til KUHN i Geldrop, drejer det sig på den ene side om at erstatte ét anlæg og på den anden side om at udvide kapaciteten med det andet anlæg. Begge anlæg er udstyret med en Panasonic robot type TA 1900 WGH3 med det unikke Weld Navigation-system. Robotterne er monteret på en torsionsfri E-ramme med 2 stationer, der er udstyret med en PanaDice 1000 kg manipulator med ekstern aksel. Johan Brandes: ”Vi svejser to hundrede forskellige svejsekonstruktioner på svejserobotterne. Fordelen ved E-rammekonceptet er, at man kan opspænde flere små produkter ved siden af hinanden og lade svejserobotten udføre sit arbejde, mens man kan opspænde nye produkter på stationen ved siden af. Og på grund af den meget korte omstillingstid fra den ene til den anden station, når vi en betydelig højere indkoblingstid end med andre anlægskoncepter.

Robotter på E-rammen kan flyttes komplet

Flytningsplanerne har i første instans været afgørende for at vi valgte en torsionsfri ramme. Efter flytningen kan de to rammer inden længe flyttes komplet monteret til det nye sted og de kan tages i brug igen næsten med det samme. Johan Brandes: “Svejserobotterne fra en anden leverandør udmærker sig ikke ved denne fordel og de skal demonteres helt og samles igen på det nye sted og derefter skal de også programmeres/korrigeres fuldstændig på ny. Det koster masser af tid og penge.”

Tromlen med svejsetråd er ikke længere anbragt på en vogn

“Men også den kendsgerning, at svejseeksperterne hos Valk Walding også tænker godt over det perifere udstyr, sikrer, at produktiviteten er mere effektiv takket være svejseproduktionen. Et godt eksempel herpå er Wire Wizard trådfremføringssystemet. Ved hjælp af dette system transporteres svejsetråden fejlfri over en afstand på over 10 meter frem til svejserobotten og kan man opstille tromlen på et lettilgængeligt sted uden for anlægget. På svejserobotterne fra andre fabrikanter, som anvendes hos os, flyttes tromlen med på vognen Opstillingen af en fuld tromle medfører problemer i forbindelse med selve opstillingen og risiko for beskadigelser, fordi der skal flyttes 250 kg. Det pneumatiske udkoblingssystem er også sådant et typisk praktisk eksempel på en idé, som stammer fra knowhow inden for svejsning. Ved en kollision udkobler svejserobotten sig meget hurtigere på grund af den pneumatiske udkobling og efter nogle få minutter kan vi anvende robotten igen uden at skulle udføre komplicerede kalibreringsprocedurer. Hos Valk Welding tænker man godt over den slags sager, hvorved svejserobotternes OEE (Overall Equipment Effectiveness – altså udstyrets maksimale udnyttelsesgrad) hos os er særdeles høj.

Mange fordele ved offline programmering

Det største pluspoint ved overgangen til den nyeste generation af Panasonic TA 1900 WGH3 er, at offline programmerne fra Panasonic DTPS kunne migreres direkte. Johan Brandes: “Fordi der efter konverteringen næsten ikke var forskelle mellem de to generationers programmer, kunne vi bruge robotanlæggene igen i produktionen allerede efter 2 dage. Vi har allerede arbejdet meget længe med DTPS. Vi importerer 3D-produktet fra CAD og skriver svejseprogrammet i DTPS. Hvis programmerne er programmeret godt, kan vi overføre dem til svejserobotten næsten uden korrektioner. Og i mellemtiden passer svejserobotten bare sit arbejde som sædvanlig.”

www.kuhn.com 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt