Westland arc welding robot installation

Et stort antal kompetente svejsere, tilstrækkelig plads og lavere lønomkostnin­ger var overbevisende grunde for den belgiske iværksætter Karel Louwagie til for 14 år siden at flytte produktionen af containere til bilindustrien til Slovakiet. I 2003 blev Valk Welding bedt om at hjælpe med at flytte de eksisterende svejserobotter og designe fabrikken. For Westland var dette startskuddet til en succesfuld virksomhed, og for Valk Welding var det grunden til at oprette egen filial i Tjekkiet. Nu har Westland et svejserobotsystem til svejsning af konstruk­tioner på op til 6 meters længde, som satte virksomheden i stand til at lande en stor ordre på containere fra Volvo.

Inden flytningen til Slovakiet havde Westland al­lerede haft Valk Welding svejserobotter på sin fa­brik i Belgien. Karel Louwagie siger: “I starten var jeg lidt skeptisk over for svejserobotter, fordi en svejsers arbejde er en forholdsvis enkel handling. Men efterhånden blev jeg overbevist om den kortere gennemløbstid ved anvendelse af svejse­robotter, den forbedrede kvalitet af svejsningerne og visheden om, at ingen svejsninger kunne blive glemt, fordi alting er forudindstillet.”

Leverandør til bilbranchen
I Slovakiet specialiserede Westland sig under navnet Westmetal SK inden for konstruktion og produktion af containere, der anvendes til at flytte halvfabrikata, herunder komplette karros­serier, fra én produktionsenhed til en anden på en bekvem og sikker måde.

Muligheder med en større svejserobot
“Da vi modtog en forespørgsel fra Volvo på at ud­arbejde et tilbud på en ordre på 1300 containere på 6 x 2,2 meter, var det klart, at vi havde brug for en svejserobot for at kunne tilbyde en konkur­rencedygtig pris, og tog springet. Vi er over­beviste om, at de store svejserobotter giver flere muligheder. Nu er vi en af de få, der kan svejse så store stykker i serieproduk­tion, og det gør os til en attraktiv leverandør til originaludstyrsfabrikanter.”

Karel Louwagie fortsætter: “Den nye store svejserobot er i fuld produktion til delmon­tagen af stativer til karrosseriet for Volvo V60, som vi gennemsnitlig svejser en i løbet af en times tid. Takket være ordren på 1300 enheder vil svejserobotten stadig være beskæftiget i et stykke tid. I mellemtiden bruges de mindre robotter til at svejse min­dre rammer til containere i serieproduktion.

Støtte fra Valk Welding CZ
Indledende samtaler og den kommercielle del blev varetaget af Valk Welding i Belgien, baseret på en forretningsforbindelse, der går tilbage til 1995, da den første svejsero­bot blev installeret i Belgien. Systemet er bygget i Alblasserdam, Holland, og efter kø­bet blev det modificeret på kundens fabrik i Slovakiet i et tæt samarbejde med medar­bejderne fra Valk Welding CZ. Medarbejder­ne i Ostrav hjalp også med programmering og kalibrering og oplærte operatørerne. Karel Louwagie siger: “Det er fordelen ved samarbejdet med en robotintegrator med forskellige filialer i hele Europa.”

Offline programmering
“Vi bruger DTPS-systemet til program­mering af svejserobotter. Vi tegner emnet og den tilsvarende svejseform i 3D (ofte i Autodesk Inventor), så at alting er visualise­ret. Derefter konverterer vi det til DTPS-software. På denne måde styrer vi svejse­brænderens bevægelse. Derefter er det kun et spørgsmål om finjustering, før vi starter robotten for at rette eventuelle unøjagtig­heder i formen og produktet,” slutter Karel Louwagie www.westmetal-sk.eu

Westland%20arc%20welding%20robot%20insta

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt