faymonville

De firma Faymonville, grootste fabri¨kant van semi-trailers voor uitzon¨derlijk transport in de Benelux, heeft al haar productieunits uitgerust met Panasonic handlasstroombronnen.

De firma Faymonville, grootste fabri­kant van semi-trailers voor uitzon­derlijk transport in de Benelux, heeft al haar productieunits uitgerust met Panasonic handlasstroombronnen. Valk Welding leverde daarvoor de afgelopen twee jaar 250 handlasmachines.

Met deze handlasstroombronnen last Faymonville zware constructiedelen met een lengte tot 18 meter compleet af. De handlasplaatsen bij Faymonville zijn daarvoor tevens uitgerust met Wire Wizard lasdraadtransport-syste­men om de afstand tussen lasstroom­bron en draadaandrijfunit, die in enkele gevallen meer dan 12 meter bedraagt, probleemloos te kunnen overbruggen.

Op wens van Faymonville is een service­overeenkomst afgesloten met Valk Welding waarbij een eenheidsprijs per jaar wordt betaald voor service en onderhoud alsmede vervanging van componenten. Dit onder­houdscontract is afgesloten voor een periode van tien jaar, waarna telkens het contract per lasstroombron kan worden verlengd met een periode van twee jaar. Door deze serviceover­eenkomst kan Faymonville de onderhouds- en revisiekosten voor alle lasapparaten binnen de organisatie eenvoudig inplannen. Bij Faymonville werken ca 640 medewerkers. Faymonville heeft inmiddels ook 4 lasrobot­installaties in gebruik.

www.faymonville.com

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht