Onderstaand hebben wij de meest gestelde vragen en antwoorden voor u gegroepeerd. Mocht u hier geen passend antwoord vinden, neemt u dan contact met ons op via +31 78 691 70 11 of vul het contactformulier in.

Aanschaf van een robot

Wie betrek ik het beste bij mijn project?

Het succesvol in gebruik nemen van een lasrobot in uw bedrijf is een teamspel.

We adviseren altijd om de mensen die later met het systeem gaan werken al in een vroeg stadium te betrekken in het project. Zeker een bezoek aan Valk Welding is aan te bevelen zodat men direct feeling heeft met zowel de producten als de leverancier. Uw team mee laten beslissen vergroot spontaan het engagement om uw investering optimaal te laten renderen.

Kan ik als klant ook na levering van mijn installatie gebruik maken van uw Technical Centre?

Ondanks het feit dat we geen toeleverancier zijn kan u voor een specifieke situatie altijd terecht in ons Technical Centre. Dit vb indien u een nieuw lasproces wil uitproberen op een bestaand product of dat u prototypes wil maken voor een nieuw project. De juiste voorwaarden en kostprijs worden per geval apart bekeken en met u besproken. Indien de vraag meer is dan het voorgaande verwijzen we u ook altijd graag door naar een andere afnemer van ons die in staat is om u met uw specifiek vraag te helpen. Het netwerk van Valk Welding heeft al voor veel afnemers van ons voor een win-win situatie gezorgd.

Welke garantie heb ik dat mijn systeem beantwoordt aan mijn verwachting/bestelling?

Al meer dan 50 jaar is er gewerkt aan het kwaliteitslabel “Valk Welding”. We zijn er om bekend dat elk project naar tevredenheid dient afgewerkt te worden. Bovendien wordt elk project bij ons opgebouwd en volledig getest. U als klant wordt voor levering uitgenodigd voor een FAT (Factory Acceptance Test) waarbij we, indien u dit wenst, op een product van u de installatie laten produceren zoals het bij u na levering ook zal gebeuren. De installatie wordt alleen transportklaar gemaakt na een geslaagde FAT naar onze en uw criteria. Na levering en opbouw ter plaatse wordt er dan een SAT (Site Acceptance Test) uitgevoerd die een herhaling is van de FAT maar dan op uw locatie. Op deze wijze bent u zeker van het succes van uw investering.

Meer over Aanschaf van een robot

Lasbenodigdheden

Kan ik onderdelen voor mijn robotinstallatie ook bij mijn lokale leverancier betrekken?

Ja, dat kan. We hebben reeds een breed netwerk van partners, die consumables en spare parts toeleveren aan onze afnemers in hun regio. Mocht uw huidige leverancier nog niet bekend zijn bij ons, dan willen wij graag, in samenspraak met u, bekijken wat hier de mogelijkheden zijn.

Te allen tijde kunt u ook terugvallen op de zeer uitgebreide voorraad van Valk Welding zelf, zodat de onderdelenvoorziening altijd gegarandeerd is.

Kan ik jullie VWP-R lastoorts en slangenpakket ook toepassen op een installatie die niet door Valk Welding geleverd is?

Jazeker, onze VWP-R oplossingen zijn mits een adapter compatibel met de meeste lassystemen aanwezig op de markt. Mogelijk dienen we de lengte van het slangpakket aan te passen. Neem gerust contact op.

Kan ik jullie Wire Wizard oplossingen ook toepassen op een installatie die niet door Valk Welding geleverd is?

Jazeker, onze Wire Wizard oplossingen zijn compatible met de meeste lassystemen aanwezig op de markt. We bedienen u met dezelfde producten en service als we doen op de door ons geleverde robotsystemen. Neem gerust contact op.

Meer over Lasbenodigdheden

Arc-Eye

Waarom is het Valk Welding Arc-Eye systeem zoveel interessanter dan andere laservolgsystemen voor robots?

Arc-Eye is een hoog technologische oplossing speciaal ontwikkeld voor booglastoepassingen. Ons Arc-Eye systeem heeft een unieke type laser in combinatie met een speciaal ontwerp van het optiek zodat we met één opname een 3D beeld kunnen nemen. Bovendien is dit systeem ongevoelig voor reflecties op vb aluminium en RVS. Op deze manier “ziet” het systeem de lasnaad zoals hij werkelijk is. Daarnaast is de Arc-Eye lasersensor perfect geïntegreerd in de Panasonic lasrobotsturing. Daar waar klassieke sensorsystemen alleen data doorgeven aan de robotcontroller werken Arc-Eye en Panasonic perfect samen. Indien het product zich niet perfect aanbiedt aan de robot (vb in het geval van hechtlassen), dan zal de intelligentie van het systeem zowel de 3D informatie als de robotbeweging optimaal op elkaar afstemmen om zo tot de juiste toortspositie te komen. Deze integratie is uniek en is niet mogelijk met klassieke systemen. Bovendien gebeurt de volledige ontwikkeling van Arc-Eye binnen Valk Welding zodat ook hier de volledige projectverantwoordelijkheid duidelijk bij Valk Welding blijft.

De Arc-Eye lasersensor is gezien mijn producten niet altijd mogelijk omwille van de moeilijke toegankelijkheid, is er een oplossing?

Ja. Mits de aanschaf van een uitbreiding kan de robot zijn Arc-Eye systeem tijdelijk aan de kant weg zetten om zo op de moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen lassen. Hier kunnen dan toleranties opgevangen worden met het Quick Touch systeem. Zodra klaar kan de robot opnieuw zijn Arc-Eye systeem oppikken en verder gebruiken. Het wegplaatsen van de camera gebeurt zonder extra bekabeling buitenom, alles blijft compact geïntegreerd in het slangenpakket.

Opleidingen

Kunnen trainingen ook op locatie gegeven worden?

Ja dat kan maar dat raden we af. De reden is dat de efficiëntie in ons Training Centre veel hoger ligt dan op locatie. Op locatie worden uw mensen, hoe goed de bedoelingen ook zijn, altijd gestoord tijdens een training. Bovendien kunnen de cursisten bij Valk Welding naast de training zelf ook kennis maken met de nieuwe installatie, de afdeling die zorgt voor de reparatie van toortsen en nog belangrijker, persoonlijk contact maken met onze medewerkers die betrokken zijn bij uw project.

Programmeren

Is een lasrobot van Valk Welding moeilijk te programmeren?

Nee, dat is het niet. De Panasonic lasrobot is speciaal ontwikkeld voor het booglassen met als doel dat iedereen in staat moet zijn om deze robot te programmeren.

Het grote deel van de programmeurs bij onze afnemers zijn dan ook lassers van origine en voor de mensen met minder laservaring heeft de robot standaard een WELD NAVIGATION-functie. Met deze functie stelt de robot zelf de juiste lasparameters voor. De op Windows CE gebaseerde programmeerunit is zeer overzichtelijk en alles wordt duidelijk gemaakt via uniforme iconen. Indien de afnemer opteert voor het DTPS-offline programmeersysteem, zijn er nog tal van meer mogelijkheden waarbij zelfs het automatisch aanmaken van de robotprogramma’s, zonder tussenkomst van een programmeur, u de ultieme oplossing kan bieden.

Welke oplossing er ook gekozen wordt, Valk Welding verzorgt uiteraard een volledig opleidingspakket om zo optimaal mogelijk van uw investering te kunnen genieten.

Als ik later een Panasonic robot bij koop, moet ik dan alles opnieuw programmeren?

Nee, dat hoeft niet. Dankzij de uniek gekalibreerde robots bij Valk Welding kunt u via het DTPS offline programmeersysteem programma’s overzetten van uw bestaande naar uw nieuwe robot. Mits aan enkele voorwaarden voldaan is kan het ook in de andere richting geconverteerd worden.

Beschikbaarheid van onderdelen

Beschikbaarheid van onderdelen

Het verzekeren van uw productie is onze prioriteit. Daarnaast willen we u ook de kans geven te genieten van de laatste stand der techniek om uw concurrentieel voordeel te vergroten. Dit betekent dus ook het aanbieden van innovatieve oplossingen waardoor we na een aantal jaren bepaalde types van robots, besturingen en andere onderdelen vervangen door nieuwe types. Vanaf dat moment garanderen onze leveranciers nog steeds een heel aantal jaren extra de aanmaak van nieuwe vervangingsonderdelen mocht dat voor u nodig zijn. Daarna is er nog steeds een grote kans dat onderdelen gerepareerd kunnen worden of vervangen door reeds gebruikte onderdelen. U ziet het, het verzekeren van uw productie is binnen de grenzen van het mogelijke onze prioriteit. Voor meer informatie gelieve u te richten tot onze serviceafdeling.