Missie

The Strong Connection - Trwałe połączenie - właśnie o to chodzi Valk Welding: tworzenie mocnego związku między dostawcą, klientem i pracownikami firmy Valk Welding.

Wspieramy naszych klientów w dziedzinie produkcji spawalniczej przez dostarczanie robotów (spawalniczych), urządzeń i materiałów dodatkowych służących do spajania materiałów za pomocą procesów spawalniczych.

W naszej naturze leży koncentrowanie się na potrzebach klientów i budowanie długoterminowych związków opartych na partnerstwie. Umożliwia to nam dostarczanie naszym klientom najlepszych rozwiązań w odpowiednim momencie i na czas.

Valk Welding od wielu lat buduje również trwałe połączenie z różnymi instytucjami szkoleniowymi i aktywnie inwestuje w nowe talenty, które w przyszłości mogą stać się współpracownikami lub klientami. W skrócie Valk Welding pracuje nad trwałym połączeniem w całym łańcuchu współpracy!

VW%20logo%2B%20slogan.jpg