Westland arc welding robot installation

Duża liczba kompetentnych spawaczy, wystarczająca przestrzeń i niższe koszty płacy były dla belgijskiego przedsiębiorcy Karela Louwagie wystarczająco prze­konującym argumentem, gdy 14 lat temu przeniósł produkcję kontenerów dla branży motoryzacyjnej na Słowację. W 2003 roku firmę Valk Welding poproszono o pomoc w przeniesieniu istniejących robotów spawalniczych i zaprojektowaniu fabryki. Dla firmy Westland oznaczało to rozpoczęcie pomyślnej działalności, a dla Valk Welding był to powód, aby otworzyć własny oddział w Czechach. Obec­nie firma Westland dysponuje systemem robotów do spawania konstrukcji o długości do 6 m, co pozwoliło uzyskać duże zamówienie na kontenery od Volvo.

Przed przeniesieniem do Słowacji firma Westland miała już roboty spawalnicze Valk Welding w zakładzie w Belgii. Karel Louwagie skomento­wał: „Na samym początku podchodziłem trochę sceptycznie do robotów spawalniczych, ponieważ spawanie to stosunkowo prosta czynność. Jednak stopniowo przekonał mnie krótszy czas realizacji procesu spawania na robotach spawalniczych, poprawa jakości spoin i pewność, że żadna spoina nie zostanie pominięta, ponieważ wszystko jest planowane z góry”.

Dostawca branży motoryzacyjnej
Na Słowacji firma Westland wyspecjalizowała się pod nazwą Westmetal SK w projektowaniu i produkcji kontenerów, które są używane do przemieszczania półproduktów, w tym komplet­nych karoserii, z jednej komórki produkcyjnej do drugiej w wygodny i bezpieczny sposób.

Większe możliwości dzięki większemu robotowi spawalniczemu
„Kiedy otrzymaliśmy od Volvo prośbę o ofertę na 1300 kontenerów 6 × 2,2 m, było jasne, że potrze­bujemy robota spawalniczego do zaoferowania konkurencyjnej ceny, więc podjęliśmy to wy­zwanie. Jesteśmy przekonani, że duże roboty spawalnicze zapewniają więcej możliwości. Jesteśmy teraz jedną z niewielu firm, które mogą spawać tak duże elementy seryjnie, a to czyni z nas atrakcyjnego dostawcę dla producentów OEM”.

Karel Louwagie dodaje: „Nowy, duży robot spawalniczy jest w pełni wykorzystywany w produkcji do wstępnego montażu konstrukcji nadwozi do Volvo V60, które produkujemy średnio jedno na godzinę. Przy zamówieniu na 1300 sztuk robot spawalniczy będzie za­jęty przez dłuższy czas. Natomiast mniejsze roboty są używane do spawania seryjnego mniejszych ram kontenerów”.

Wsparcie ze strony Valk Welding CZ
Rozmowy wstępne i część komercyjna były przeprowadzone przez Valk Welding Belgia w oparciu o relacje trwające od 1995 roku, kiedy pierwszy robot spawalniczy został zain­stalowany w Belgii. System został zbudowa­ny w Alblasserdam (Holandia), a po zakupie został przebudowany w zakładzie klienta na Słowacji w ścisłej współpracy z pracowni­kami Valk Welding CZ. Również wsparcie w zakresie programowania, kalibracji i szkole­nia operatorów zostało zapewnione przez pracowników z Ostrawy. Karel Louwagie skomentował to tak: „To jest wielka zaleta współpracy z jednym integratorem robotów w zakładach na terenie całej Europy”.

Programowanie w trybie offline
„Do programowania robotów spawalni­czych używamy systemu DTPS. Modelujemy element i przyrząd spawalniczy w 3D (często w programie Autodesk Inventor), tak by wszystko było zwizualizowane, a następnie konwertujemy do oprogramowania DTPS. W środowisku DTPS programujemy kompletny element symulując ruch palnika zamocowa­nego na ramieniu robota. Po zaprogramowa­niu pozostaje tylko kwestia „doszlifowania” programu przed uruchomieniem robota w celu skorygowania wszelkich niedokładności przyrządu i produktu” – podsumowuje Karel Louwagie. www.westmetal-sk.eu

Westland%20arc%20welding%20robot%20insta

 

Prośba o informacje

Powrót do strony głównej