ARC EYE Scan3D

Danmarks ACO Engineering är ledande inom design och konstruktion av värmeväxlarplattor, som företaget använder i utrustning som exem¬pelvis värmeväxlare till processindustrin.

80 av de över 100 anställa arbetar enbart med att svetsa de tunnväggiga plattorna av rostfritt stål. Sedan en tid tillbaka arbetar företaget med att robotisera pro­cessen, men man stöter hela tiden på problem med svetsrobotarnas oförmåga att spåra svetsfogen. Användningen av lasergivaren Arc-Eye betyder att ACO Engineering nu kan börja använda svetsrobotar för att svetsa plattorna.

Plattorna är tillverkade av tunnväggiga 2 mm tjocka plåtar av rostfritt stål som svetsas på ovansidan. Plattorna är tunna och den värme som utvecklas vid svets­ning gör att de lätt deformeras. Det gör det svårt att automatisera svetsningen. Deformeringen av plattorna kan inte begränsas, vilket gör det omöjligt att korrigera avvikelsen i svetsprogrammet. Det enda sättet att följa svetsfogen i realtid är att utrusta roboten med en lasergivare. Valk Welding har utvecklat systemet Arc-Eye för detta ändamål, och la­sergivaren kommunicerar direkt med robotstyrning­en. Lasergivaren Arc-Eye sitter framför svetsbrän­naren och den genomför cirkulära avsökningar för att skapa en fullständig tredimensionell bild av svetsfogen utan att på­verkas av reflektioner från det rostfria stålet. Arc-Eye bestämmer på så sätt den bana som svets­roboten ska följa så att den kan skapa en exakt och pålitlig svetsfog.

Svetsroboten betjänar två 6,5 m långa spännbänkar

Värmeväxlarna som används inom livsmedels-, mejeri- och kemiindustrin samt inom processindustrin måste uppfylla de strikta krav som gäller för de olika branscherna. Plattorna TIG-svetsas för att utesluta risken för läckage. Valk Weldings svetsrobotsystem därför utrus­tades med en TIG-robotbrännare som betjänar två 6,5 m spännbänkar som i sin tur betjänas av roboten på en 14 m lång bana. ACO Engineering kan alltså svetsa både de allra största plattorna på 6 x 2 m och de mindre varianterna med samma robot.

Svetsroboten arbetar fyra gånger snabbare

En värmeväxlare består av 50 till 200 plattor. Det kan ta en svetsare 20 tim­mar att svetsa en stor platta i sin helhet. Svetsroboten gör det fyra gånger snab­bare med en högre noggrannhet och en jämnare svetskvalitet. Det betyder alltså att ACO Engineering sparar pengar och att svetsroboten dessutom tillverkar produkter av högre kvalitet. Genom att använda svetsrobotsystemet kan före­taget nu öka produktiviteten ytterligare och låta ett antal svetsare utföra arbets­uppgifter som inte är lika monotona.

www.aco-engineering.dk

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt