POLMOSTROV robotic welding installation 2

POLMOstrów tillverkar en mängd olika avgasrör i små serier

Robotautomation är redan väl inarbetat inom Polens bilindustri. Det är just i denna sektor som robotautomation faktiskt är ett måste för att bibehålla en hög kvalitet och korta ledtider. Polens POLMOstrów, den största tillverkaren i Central- och Östeuropa för avgassystem, anlitade Valk Weldings robotar redan för fem år sedan, vilket hjälpte dem att skapa en konkurrensfördel. Åtta Valk Welding-robotar arbetar nu ”hand i hand” 24/7 i produktionsanläggningen i Ostrow.

POLMOstrów tillverkar och levererar avgassystem och har varit verksam på denna marknad i mer än 40 år. Tillverkningen pendlar mellan 8 000 och 10 000 enheter per dag. Detta utgör en stålförbrukning på 60 ton per dag och 10-20 000 ton per år. "Vårt sortiment omfattar omkring 3 000 modeller och komponenter”, förklarar Marek Stefanski, teknisk chef på POLMOstrów. "Ett så brett sortiment kräver en produktion för både stora och små serier. Kvalitet och leveranstider är av yttersta vikt för våra kunder. Proceduren med att kopiera produkterna och garantera leveranstider är mycket känsliga delar i bilbranschen.”

Jämn kvalitet
Här spelar medarbetarnas kunskaper en väsentlig roll. "Det har nu blivit väldigt svårt att hitta kvalificerad personal, speciellt svetsare”, säger Marek Stefanski och fortsätter: "Att lita till medarbetarnas kunskaper innebär en stor risk. Noggrannheten i de upprepade produkterna avgörs av medarbetarens förmåga. Olika medarbetare har olika syn på detaljer, är långsammare än en robot och kan inte jobba alla dagar i veckan. Därför började vi fundera på robotautomation på ett tidigt stadium.”

Omfattande urvalsprocedur
Det finns inget utrymme att experimentera inom bilindustrin, där konkurrensen alltid är hack i häl. Valet av en pålitlig leverantör av industriella robotar måste därför föregås av ett omfattande urval och en testprocedur. "Beslutet att robotisera togs när företaget sysselsatte omkring 600 personer, av vilka 200 svetsare,” säger tekniske chefen. "Valet av leverantör för svetsrobotsystem föregicks av en djupanalys av de tekniska alternativen och de kompetenser leverantören kunde erbjuda. Att svetsa ljuddämpare för avgassystem omfattar delar med tunna väggar och korta svetsningar. Efter ett antal lyckade tester som utfördes på Valk Welding demo-center i Tjeckien beslutade vi att fortsätta arbeta med denna robotintegratör”, säger Marek Stefanski.

Flexibelt system
Vi ville införa ett omfattande system som vi kunde använda för att svetsa både befintliga och nya produkter med våra egna hård- och programvarualternativ. "Vi levererade en enkel konfiguration som bestod av en robot med två arbetsstationer utrustade med positionerare,” förklarar Jakub Vavrecka, chef för Valk Welding CZ. ”Ett av kundens viktigaste önskemål var största flexibilitet för snabbt verktygsbyte vid skifte till annan produkt. Vi rekommenderade att använda Quick Touch (tråddetektering) som täcker alla dimensioner", förklarar Jakub Vavrecka. Marek Stefanski instämmer: "När vi inledde samarbetet med Valk Welding var vi ännu inte riktigt säkra på vad vi kunde förvänta oss. Den första svetsroboten sattes i drift 2010. Valk Welding tillhandahöll programmering och svetsklämmor för de första produkterna. Vi tog själva över för nästa omgång produkter för att självständigt kunna utöka antalet produkter på svetsroboten steg för steg. Valk Welding-konceptet gav oss optimal flexibilitet. Under de kommande åren utökade vi antalet svetsrobotar till nuvarande åtta system.”

Servicesupport och reservdelar
Marek Stefanski understryker också det professionella samarbetet efter installationen av svetsrobotcellerna. "Efterservicen omfattar inte bara utbildning av den personal som ska ta robotarna i bruk, utan även utbildning för ny personal.” Robotunderhållet arrangerades också på ett perfekt sätt. Det var det reservdelslagret vid anläggningen i Ostrow inrättades för. Det betyder att alla delar som behövs för standardunderhåll finns direkt tillgängliga. Leverantören kan leverera resten från lager. "Vi är ett företag som kan lösa många problem själva", säger Marek Stefanski. "Vi är riktigt glada över det fina samarbetet med Valk Welding", lägger han till.

Långsiktigt partnerskap
"Vi anser att vår erfarenhet och vårt samarbete med tillverkningsindustrin är det som möjliggör för oss att ekonomiskt anpassa vårt sortiment till kundens önskemål där möjligheterna och fördelarna med robotar utnyttjas", säger Jakub Vavrecka. "Tillsammans har vi lyckats sätta upp en optimal produktion. Jag är övertygad om att detta har bidragit till framgången för POLMOstrów som företag", lägger han till. www.polmostrow.pl

POLMOSTROV%20robotic%20welding%20install

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt