Clemens Duitsland-16

Utan svetsrobot hade vi inte kunnat klara produktionen

Förbered arbetsstycken, fixera dem på svetsrobotens arbetsbord, ladda programmet och börja svetsa. Den dagliga svetsproduktionen vid maskinfabriken Clemens i tyska Wittlich är så lätt. Sedan företaget har börjat använda svetsrobotsystemet från Valk Welding, passerar huvuddelen av produkterna svetsroboten utan att behöva svetssöm. "Med en noggrann förberedelse är toleranserna så små att robotsvetsprogrammen kan svetsas direkt till roboten 1-till-1 utan korrigeringar" förklarar Otmar Meiers, produktionschef för svetsavdelningen.

Clemens Technologies utvecklar maskiner för vinodling, inklusive maskiner för bearbetning, lagring, skörd och fyllningsprocessen. Fram till för två år sedan svetsades alla produkter hos Clemens manuellt. På grund av utvecklingen av nya produkter och aktiv bearbetning av utländska marknader ökade omsättningen från 10 miljoner i 2009 till 23 miljoner det senaste året.

Liten och kompakt

Med ökningen i svetsning var det dags att ta steget till robotsvetsning. Produktionsledare Rainer Nau: "Vi söker alltid efter ny modern teknik, och en svetsrobot har varit en önskan under en lång tid." Ett anbud från en tysk robotintegrator uppfyllde inte våra förväntningar fullt ut. Någon rådde oss att kontakta Valk Welding. Vi gillade deras öppna attityd mycket bättre. De föreslog ett kompakt och enkelt koncept som passar oss perfekt. Sedan januari 2016 har vi ett svetsrobotsystem bestående av en Panasonic TM-1800 WGll svetsrobot på en H-formad ram med fixturer på 2500 mm på båda sidor med en PanaDice 500-manipulator. Cellens lilla fotavtryck var ett viktigt krav med tanke på det begränsade utrymmet i fabriken. "

Maximal tillgänglighet

Ett annat viktigt krav från Clemens var att roboten också skulle kunna svetsa mellan öppningar med ett litet mellanrum på 55 mm. Rainer Nau: "Detta är fallet med de flesta av våra jordbearbetningsmaskiner. Valk Welding kunde garantera detta, och i praktiken har de uppfyllt det.

Clemens%20Duitsland%2051kopie.jpg

Panasonic TM-serien

Otmar Meiers och Rainer Nau, som tillsammans genomförde inköpsprocessen, har valt Panasonic TM. Detta inkluderar ett internt kabelpaket, där alla kablar för kraft, kylning, luft och även svetstråden löper genom kabelpaketet. Som standard är alla Panasonic svetsrobotar utrustade med en robotbrännare med pneumatisk avstängning, utvecklad av Valk Welding själv. Vid en sammanstötning stängs roboten av omedelbart, varefter operatören kan starta roboten omedelbart, utan att roboten behöver kalibreras igen. Otmar Meiers: "Först trodde vi att arbetet med svetsroboten skulle vara komplicerat, men det visade sig inte vara fallet. Hela installationen var lätt att använda och kunde därför integreras under en kort produktionsperiod. Sedan två medarbetare hos Valk Welding i Alblasserdam har utbildats löper allt smidigt. "

50 % snabbare

Clemens producerar alla standardkomponenter i lager, så att de kan levereras direkt till monteringsavdelningen per order. Fler än 85 % av allt svetsarbete passerar roboten. Svetsrobotsystemet är nu fullt upptaget i ett 2-skift. Detta innebär serier på i genomsnitt 200 till 300 arbetsstycken, med som mest 2000 stycken. Endast specialarbete blir fortfarande manuellt svetsat. Rainer Nau: "Jämfört med manuell svetsning uppnår vi en tidsbesparing på 50 % med svetsroboten." Utan svetsrobot hade vi inte kunnat klara produktionen. "

www.clemens-online.com

Hexagon%20%2B%20S5%20Saule%201%20Htg%20w

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt