Korte Friesland_1391

Den nederländska leverantören Korte Friesland utför svetsningsarbeten med en kvalitet och en precisionsnivå som i vissa fall inte går att uppnå vid manuell svetsning.

Trots många anpassningar har de inte lyckats uppnå den höga precision som de eftersträvar med den svetsrobot de har idag. Därför har de sedan en tid tillbaka velat investera i ett Valk Welding robotsystem med offline-programmering. Leverantören har nu ett mångsidigt svetsrobotsystem som placerar och sedan svetsar ihop komponenterna med hög precision.

Korte Frieslands specialitet är svetsning med hög kvalitet och noggrann maskinbearbetning av stora delar. Korte Friesland är underleverantör till rymd- och flygindustrin och arbetar även för OEM-aktörer inom jordbrukssektorn, maskintillverkning och simulatorindustrin. De anförtror tillverkningen av ramkonstruktioner och kritiska delar till sina maskiner till denna leverantör i Friesland, i norra Nederländerna. ”Med en leveranssäkerhet som är över 95 % och en kasseringsandel på högst 0,4 % tillverkar vi nu 3 meter stora rotorknivar till gräsklippare med en tolerans inom 1 mm. Och det är tack vare investeringen i detta robotsystem från Valk Welding som vi kan nå denna kvalitet och precisionsnivå”, säger ägaren Henk Korte 

Certifierad svetsning

Korte Friesland har visat med kvalitetscertifieringen ISO 3834-2 att företaget kan uppnå de allra strängaste kvalitetskraven för svetsning. ”Våra erfarna svetsare gillar utmaningar. De får internutbildning och måste klara certifieringen, och det resulterar i en hög kvalitet”, säger företagsledaren Samuel Oberman. Oberman är en International Welding Specialist (internationell svetsspecialist) och ansvarar både för svetsprocessen och för kvalitetskontrollen. ”Alla våra svetsare och samtliga materials är certifierade och de registreras i produktionsrapporten. Det gör det möjligt för oss att spåra vem som gjorde svetsarbetet. Nästa steg är att certifiera svetsroboten också. Registrering av inställningar och förhållandena gör det möjligt att förutse svetsfogens kvalitet. Och när vi har dessa data i rätt format är det lättare för oss att locka nya kunder”, förklarar Oberman.

Mångsidigt svetsrobotsystem

Trots att svetsrobotsystemet nu främst används för tillverkning av rotorknivar, passar systemet för en rad olika produkter med en längd på upp till 9 meter. För att klara detta tvingades Korte Friesland bygga ett eget mobilt rökutsugs system för svetsgaser och en fast skärm. En Panasonic TL-2000WG3 på ett spårsystem betjänar nu två separata lägesställare med en längd på 4 meter. ”Genom att ta bort mittsektionen och flytta positionerarna kan vi svetsa längre komponenter. Vi har också två lägesställare baktill för mindre produkter. Det gör systemet mycket flexibelt, och det står exakt i linje med våra metallbearbetningsmaskiner”, säger Samuel Oberman. 

Offline var ett viktigt krav

Henk Korte: ”Vi började titta på hur några andra företag i branschen agerar när det handlar om svetsautomation. Vi tyckte att Valk Weldings robotlösning med offline-programmering verkade mest intressant. DTPS är mer än ett programmeringssystem: vi använder det också för att designa våra svetsfixturer och för att planera svetsjobben. Med vår gamla svetsrobot var vi ofta tvungna att lägga några dagar på att programmera komplexa produkter online. Under den tiden var vi tvungna att ta svetsroboten ur drift. Med Valk Weldings robotsystem klarar vi inte bara att nå den precision vi eftersträvar, vi tjänar också mycket tid.””

Griparsystem

Korte Friesland använder svetsrobotar till flera olika rotortyper. För en av dessa ska 128 monteringsfästen svetsas fast kring ett 3 meter långt rör. Valk Welding har utvecklat ett griparsystem som är placerat bredvid svetsbrännaren. Fästena tas ett och ett från en hylla och hålls på den förprogrammerade positionen på axeln så att roboten kan svetsa fast dem. Samuel Oberman: ”Turordningen i svetsningsproceduren är viktig för att arbetsstycket inte ska bli för varmt. Sekvensen läggs in i DTPS-systemet, där vi har delat in rotorn i mindre sektioner som svetsas växelvis. Det är mycket svårt att göra detta manuellt.”

Trådsökning

För en annan typ av rotor svetsas kantlinjer på röret med 345 små svetsfogar. Förutom turordningen är det viktigt att hitta rätt position med hjälp av roboten. Därför använder vi Quick Touch trådsökningssystem som Valk Welding har integrerat i DTPS. Roboten lokaliserar de 3 till 4 kantlinjerna igen. Trådsökningen bygger på ett söksystem med gasmunstycke, med skillnaden att den kan använda svetstråden i stället för gasmunstycket som ”givare”. Den stora fördelen med denna trådsökningsmetod är att det inte bara är möjligt detektera alla slags fogar, dessutom är det lättare att komma åt i trångautrymmen och detektionen fungerar med både tunna och tjocka plattor.

Säker omsättning

Genom att investera i svetsrobotsystemet har Korte Friesland säkrat en viktig del av omsättningen. ”Produkterna uppfyller nu de specifikationer som efterfrågas och vi har också lyckats öka vår produktivitet avsevärt. Vi brukade svetsa mellan 5 och 6 rotorknivar om dagen, och idag hinner vi med 8 stycken. Och under tiden förbereder vi nästa beställning för svetsning”, sammanfattar Henk Korte. www.kortefriesland.nl

Korte%20Friesland%201412.jpg

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt