Stokota

Stokota, en internationell tillverkare av industriella fordon och logistiska lösningar, har på sin polska anläggning tagit en ny svetsrobotinstallation i bruk från Valk Welding, som man använder för att svetsa hela fordonskorgen för bränsletankbilar.

Stokotas ledningar hade redan långtgående planer på att genom robotautomatisering genomföra en produktivitetsförbättring på anläggningen i polska Elblag. VD Ronald Lefebvre: "Baserat på en intensiv marknadsundersökning, hamnade vi hos Valk Welding, som inte bara kunde leverera en svetsrobotinstallation, utan även var beredda att starta ett projekt tillsammans med oss för att klara alla de produktionsproblem som uppstår vid svetsning av semitrailers och släpvagnar av aluminium." 

Svetsrobot med XYZ-rörelser
Semitrailers, släpvagnar och påbyggnader, som Stokota tillverkar efter kundens önskemål, varierar mycket vad gäller storlek, utformning och materialsammansättning. Stokota ville svetsa aluminiumbränsletankarna helt med en robot. Efter en detaljerad projektanalys av Valk Weldings tjeckiska/polska kontor, stod det snart klart att Stokota endast kunde utföra sin önskade produktion med en svetsrobot på en XYZ-portalram. Denna har två arbetsstationer och en total längd på 32 m. Tack vare portalramens X-, Y- och Z-rörelser är bränsletankbilarna tillgängliga från alla håll. Valk Welding kan därmed falla tillbaka på erfarenheterna från tidigare byggande av liknande omfångsrika produkter.

Arc-Eye lasersöksystem
Det blev snart tydligt att Stokota-produkternas svetsfogsformer och svetsberedning var sådana att ett spårsystem för robotsvetsning av de omfångsrika aluminiumtankbilarna var absolut nödvändigt. Robotinstallationen på Stokota har därför ett Arc-Eye lasersöksystem.

Tekniker för aluminiumsvetsning
Svetsrobotinstallationen är utrustad med tekniker för MIG-svetsning, däribland "Spiral Weave" som använder olika trådhastigheter under svetsrobotens pendelrörelse. Det innebär att aluminiumets oxidlager kan brännas med en högre spänning, samtidigt som tillsatsmaterialets avbränning realiseras i en pendelrörelses andra cykel. Delvis tack vare dessa avancerade tekniker för aluminiumsvetsning, som utgör en del av Panasonic vetsrobotsystem, har implementeringen av denna komplexa robotinstallation för svetsning av mycket komplexa produkter blivit en framgång. Även det faktum att operatörerna utbildats av medarbetare från Valk Welding i Tjeckien och Polen på sitt eget språk, har i hög grad bidragit till detta. 

Stokota bygger även tankbilar för tankning av civila och militära flygplan. Även inom denna snabbt växande marknadsandel för Stokota har robotinstallationen visat sig användbar. Alla 30 tankbilar för det belgiska flygvapnet svetsades snabbt och effektivt av svetsroboten. www.stokota.com

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt