project agrostroj

Agrostroj Pelhřimov är Centraleuropas största underleverantör med en årlig omsättning på ca 185 miljoner euro och nästan 2000 anställda, och företaget har nu börjat investera i Valk Weldings svetsrobotsystem.

Det första av de totalt tolv systemen har nu levererats. Med mer än hundra svetsrobotsystem i drift tar Agrostroj Pelhřimov alltså ett steg mot större produktivitet och flexibilitet, huvudsakligen genom användningen av offline-programmering.

Förutom att leverera delar till tillverkare av lastbilar, byggmaskiner och gaffeltruckar bygger Agrostroj Pelhřimov kompletta jordbruksmaskiner åt ledande tillverkare i den agrikulturella branschen (se www.agrostroj.cz). Detta innefattar skördetröskor, roterande slåttermaskiner, jordbearbetningsmaskiner (mulcher) och gödselspridare, som tillverkas från grunden i delar, lackeras och monteras i det 175,000 m2 stora industrikomplexet. De transporteras sedan från fabriken till återförsäljaren eller till importören. För att kunna genomföra detta har företaget en egen transportavdelning med 100 lastbilar, och ett antal av dessa är nu försedda med reklam som marknadsför det nya samarbetet med Valk Welding.

Kraftig ökning av den årliga omsättningen

Med en omsättning som ökat från 14 miljoner euro år 1997 till ungefär 185 miljoner i fjol, är Agrostroj Pelhřimov ett företag som växer snabbt. Trots detta har arbetsstyrkan bara ökat från 1200 till 1965 anställda under samma tidsperiod, vilket är mindre än man kan förvänta sig med hänsyn till den kraftiga ökningen av omsättningen. Förklaringen ligger i den omfattande automationen som införts i plåthanteringen, lackeringen och svetsproduktionen. Företaget har 36 laserskärmaskiner, över hundra svetsrobotar, stora bearbetningscentra och en Eisenmann lackeringslinje med en kapacitet på 6 x 2,5 m, utrustad med det senaste inom tillverkningsteknologin som exempelvis ett system för KTL-grundlackering med sänkbar pump och pulverlackering.

Stark global position

Enligt ägaren och VD:n Lubomir Stoklásek har företaget skaffat sig en stark konkurrensposition tack vare det höga värdet i hela produktionskedjan, från konstruktion till slutmontering och direkt leverans till importören. Eftersom alla komponenter produceras in-house kan Agrostroj Pelhřimov uppnå stora logistiska fördelar, samt en hög nivå av flexibilitet och säkerhet i produktionen. Underleverantören har alltså lyckats bygga ett starkt och långsiktigt partnerskap med alla OEM, vilket har gjort det möjligt för Agrostroj att bli Europas största underleverantör. ”Vi har ingen anledning att oroa oss för konkurrens, inte ens från Kina eller Turkiet”, säger Stoklásek.

Regionens största arbetsgivare

För varje OEM-kund finns det ett projektteam som leds av en senior ingenjör med ansvar för konstruktion, bearbetning och produktion. Hela systemet för orderadministration för OEM-partner är integrerat i Agrostroj Pelhřimovs ERP-system. Affärschef Jaroslav Haban: ”Denna kompletta service gör att våra OEM-partner kan lägga allt fokus på kärnverksamheten, som exempelvis design, marknadsföring och försäljning.”

Företaget är också den största arbetsgivaren i regionen och 42 % av de anställda har en teknisk utbildning på medelhög eller hög nivå, och genomsnittsåldern är 36 år. ”Detta är resultatet av vår personalpolitik, som syftar till att etablera partnerskap med yrkesskolor.

Plåtbearbetning som kärnverksamhet

Agrostroj har ett större antal maskiner för skärning (36 laserskärmaskiner), bockning och svetsning av plåtsektioner, och bearbetar mer än 50 000 ton stål om året. Plåtbearbetningen är den viktigaste länken i produktionskedjan. I den senast färdigställda produktionshallen på 30,000 m2har produktionen utvecklats till ett linjeproduktionssystem baserat på Lean-principen. Den här typen av avancerad produktionsautomation ger Agrostroj samma fördelar som hos en större systemleverantör, vilket gör produktionen snabbare, mer flexibel och mer effektiv än konkurrenternas.

Automation av svetsproduktionen

Svetsrobotsystem är dominerande i de flesta produktionslinjerna, vilket betyder att svetsproduktionen vid Agrostroj är på en mycket hög nivå. Företaget hade redan under en tid sökt en leverantör av svetsrobotar med kunskap om och erfarenhet av offline-programmering som kunde uppfylla Agrostrojs krav. Vid samtal med Valk Welding visade det sig att Valk Weldings system hade många fördelar när det handlar om koncept, programmeringsmetod, ledtider, övervakning av svetsfogen med mera. Valk Welding CZ levererade den första svetsrobotcellen i tillverkningslinjen år 2013. De första produkterna programmerades offline av personal på Valk Welding CZ så att cellen kunde användas för tillverkning med en gång. Resultatet uppfyllde kvalitets- och produktivitetskraven och det var det som fällde avgörandet i valet av leverantör av svetsrobotsystem.

Service och stöd

Systemen byggdes i Nederländerna men supporten tillhandahölls från Valk Weldings anläggning i Mosnov (Ostrava-regionen). Jakub Vavrečka, som är verksamhetsansvarig på Valk Welding CZ: ”Vi tillhandahåller fullständig support till de operatörer som arbetar med våra svetsrobotsystem i Tjeckien, Slovakien och Polen. På så sätt kan vi vara säkra på att svetsrobotsystemen används på ett optimalt sätt. Det nära partnerskapet har gjort det möjligt att lösa alla eventuella problem som har uppstått hittills.”

Med sikte på en fördubbling av omsättningen

Agrostrojs ägare Stoklásek: ”Vi processar just nu 50 000 ton stål om året. Vårt mål är att fördubbla omsättningen till år 2020, och då ska förbrukningen öka med 20 000 ton om året. Just nu håller vi på att ta fram nya produkter tillsammans med flera olika kunder. Det är många aspekter att ta hänsyn till och det betyder att det kan ta 2 till 3 år innan vi kan starta serieproduktionen. Vi kommer också att behöva moderna tillverkningsteknologier, inklusive svetsrobotar, för alla dessa nya produkter.

Tack vare Valk Weldings svetsrobotsystem och företagets support kan vi starta produktionen mycket snabbt. Det är dels möjligt tack vare det speciella och avancerade systemet för offline-programmering, trådövervakningssystemet ”Quick Touch” och flera andra speciella funktioner. Och eftersom de svetsrobotsystem som vi ser allt oftare hos våra kunder är så tillförlitliga, tror vi att partnerskapet mellan Agrostroj och Valk Welding kommer att ge fördelar för bägge företag.”

www.agrostroj.cz

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt