Vermeiren 1

Den belgiska tillverkaren av rullstolar och hemvårdsprodukter Vermeiren var ett av de allra första företag som köpte en Panasonic AW7000 svetsrobot under introduktionen av Panasonic svetsrobotar på Technishow 1988.

Sedan dess har Vermeiren förvärvat 6 st. Panasonic svetsrobotar från Valk Welding för tillverkning vid den tiden i Belgien, varav några senare flyttade med produktionen till Polen, dit fler än 20 enheter senare levererades. "Det attraktiva priset och det stöd som Valk Welding kunde erbjuda var ett bra skäl för oss att välja Panasonic", säger FoU-chefen Patrick Jespers, som vid den tiden upplevde införandet av den första svetsroboten.

På grund av ökad konkurrens från låglöneländer tvingades Vermeiren att kritiskt granska produktionskostnaderna. Även om böjning och svetsning av ramarna endast är en liten del av produktionsprocessen, har robotisering av svetsproduktionen redan resulterad i avsevärda besparingar. Sex år senare beslutade rullstolstillverkaren att flytta hela produktionen till Polen på grund av de mycket lägre lönekostnaderna. "Klädsel, hjulproduktion och montering är fortfarande arbetsintensiva aktiviteter som erbjuder få möjligheter till automatisering" förklarar Patrick Jespers.

Priset avgörande

"Det var faktiskt den första svetsroboten vi köpte. Att arbeta med robotar var helt nytt för oss då. Valet av Panasonic istället för en tysk tillverkare gjordes huvudsakligen på grundval av priset. Vår personal kunde också delta i utbildning hos Valk Welding Belgium i Schoten, vilket var oss" förklarar Patrick Jespers. Vid den tiden hade robotarna två pneumatiskt drivna vikbord och H-ramar var ännu inte tillgängliga. Utplaceringen av robotar och bord behövde därför ske så exakt som möjligt, så att de befintliga programmen kunde behållas så långt som möjligt.

Skapande av Reha-Pol-A

I början av vår polska etablering i mitten av 1994 flyttades ett antal svetsrobotar från fabriken i Kalmthout. Installationen i Polen gjordes av personal från Valk Welding. Wim Rombeek, som vid den tiden arbetade som rådgivare åt Valk Welding: "Valk Welding hjälpte till att demontera robotsystemen i Belgien och göra det så enkelt som möjligt att starta om dem i Polen. Vid den tiden körde Valk Weldings mekaniker runt 1000 km till Polen tillsammans med vårt folk för att göra den nödvändiga uppföljningen. Gradvis togs detta över av personal lokalt från Vermeiren och från Valk Welding från Tjeckien."

Vermeiren%202.jpg

Polens största produktionsanläggning

Polen är nu den största europeiska produktionsanläggningen hos Vermeiren. Patrick Jespers: "I Belgien gör vi bara konvertering och anpassning av rullstolar och hjälpmedel. Användningen av svetsrobotar hos Reha-Pol-A är inte så mycket motiverad av lönekostnaden, vilket är en viktig fråga i Västeuropa, utan av effektivitetsskäl. "De fler än 20 svetsrobotcellerna ger en hög konstant uteffekt i 3-skift och det kan inte uppnås med manuell svetsning. Dessutom spelar den konstanta höga kvalitén i svetsningen en viktig roll i denna typ av produkt."

Kontinuerlig innovation

Från starten 1994 har Valk Welding levererat 23 svetsrobotar, och ersatt tekniskt föråldrade svetsrobotar med nya sådana. "Äldre typer fortsatte att producera tills de så småningom hade för många tekniska problem för att hålla dem i drift. Att en robot har skrivits av under flera år är inget skäl att ersätta den med en ny" avslutar Patrick Jespers. Den äldsta Panasonic-svetsroboten i drift hos Reha-Pol-A är från 1996.

www.vermeiren.be

vermeiren%203.jpg

 

 

 

 

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt