Reparatieafdeling 2019

Vår egen reparationsavdelning ger våra produkter den bästa servicen.

Här repareras, testas och kontrolleras, svetsbrännare . Special brännare utvecklas och produceras. Olika typer av chocksensorer kontrolleras och eventuellt repareras här och skickas sedan till kunden.

Underhållsverkstaden förfogar över ett eget forsknings och utveckling center, där forskning görs och lösningar eftersträvas för att kunna introducera nya produkter för förbättrad kvalitet. Detta är möjligt på grund av den breda kompetens och erfarenhet som finns hos våra medarbetare.