Tillgänglighet av reservdelar

Att säkerställa din produktion är vår prioritet. Dessutom vill vi ge dig möjligheten att dra nytta av den senaste tekniken för att öka din konkurrensfördel. Det innebär också att erbjuda innovativa lösningar, så att vi efter ett antal år kan byta ut vissa typer eller robotar, kontroller och andra komponenter med nya typer. Från och med nu garanterar våra leverantörer produktion av nya reservdelar under ett antal extra år, det borde vara nödvändigt för dig. Därefter finns det fortfarande en god chans att delar kan repareras eller bytas ut av redan använda delar. Som du kan se är det viktigt att garantera din produktion inom ramen för vad som är möjligt. För mer information kontakta vår serviceavdelning.