Logo

Valk Welding Servo TIG-robotsvetspistol ger högkvalitativa resultat vid tunnväggig TIG-svetsning med kalltråd

För högkvalitativa produkter är TIG-svetsning med kalltråd fortfarande den bästa processen för att få perfekta, stänkfria svetsar i tunnväggiga material. Utan en svetsrobot är det nästan omöjligt att uppnå ett bra slutresultat. Stabiliteten i trådmatningen spelar en avgörande roll. Varje rörelse i trådpaketet kan ha en negativ inverkan på trådmatningen. Valk Welding, som integrerar svetsrobotar, har därför utvecklat en egen lösning som har tagit robotbaserad TIG-svetsning med kalltråd till en högre nivå.

Företag som tillverkar produkter för användning inom livsmedels-, medicinska, process-, kärnkrafts-, vätgas- och flygindustrin eller tryckkärl och värmeväxlare av tunnväggiga material har inte råd med ojämnheter, deformationer och inneslutningar i svetsen. I sådana svårare tillämpningar ställs höga krav på både täthet, svetskvalitet och utseende. För att uppfylla dessa krav robotsvetsas dessa produkter med konstant trådmatning tack vare servodrivet matarverk.

Trots användningen av en servodrivet matarverk påverkar rörelser i trådpaketet och spel i trådledare kvaliteten och utseendet på svetsen. I praktiken leder detta ofta till problem med deformation av materialet, särskilt i böjningar och där man måste svetsa ihop bitar, t.ex. i tubformade produkter. För att förhindra detta har ingenjörer från Valk Welding hittat en lösning genom att minska avståndet från trådmotorn till ljusbågen. Detta har resulterat i en svetspistol där servodrivningen är integrerad i pistolen, nära ljusbågen. Detta eliminerar slapphet i trådmatningen och ger en konstant matning och svetskvalitet.

Den här Servo TIG-robotsvetspistolen har utvecklats och byggts på kort tid genom ett nära samarbete mellan Valk Weldings ingenjörer och Valk Welding Precision Parts, som tillverkar alla standardiserade och specialtillverkade svetspistoler för Valk Weldings svetsrobotar. I Servo TIG-pistolen används servomotorn från Panasonic, som tillsammans med strömkällan styrs från en CPU. Dessutom är det trevligt att veta att användaren genom att byta pistol kan svetsa med MIG/MAG och till och med uppgradera till den extremt kalla svetsprocessen Super Active Wire. Kunden kommer alltså att ha många möjligheter i framtiden.

Som integratör av svetsrobotar vill Valk Welding utmärka sig inom robotisering med fokus på svetsteknik.

Valk Welding

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.