Over Valk Welding

Valk Welding utvecklar och levererar Svetsrobot system med avseende på flexibel produktion i små till medelstora serier.

Med tanke på att Valk Welding har sålt och installerat mer än 3000 industri robotar samt har en månatlig försäljning på mer en 600 ton med solid svetstråd. Valk Welding blir därmed en av de största oberoende leverantörerna inom detta område i Europa. Med vår extensiva kunskap och erfarenhet inom området för svets och svetsteknologi kan Valk Welding erbjuda lösningar som leder till hög produktivitet och hög lönsamhet.