Logo

Privacy Statement

Společnost Valk Welding a její zaměstnanci jsou si vědomi toho, že odpovídající zpracování osobních údajů je nepostradatelným aspektem práva na soukromí. Abychom mohli toto právo garantovat, můžete se v tomto prohlášení seznámit s tím, co se děje s vašimi údaji. Postupy používané ve společnosti Valk Welding jsou samozřejmě v souladu s platným nařízením o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně je strukturováno následovně:

 1.  Které osobní údaje zpracováváme?
 2. Zpracovává společnost Valk Welding také zvláštní osobní údaje?
 3. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje
 4. Jak chráníme vaše soukromí?
 5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
 6. Poskytování osobních údajů třetím stranám
 7. Vaše práva na ochranu soukromí
 8. Používání cookies
 9. Kontaktní údaje
 10. Změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Které osobní údaje zpracováváme?

Společnost Valk Welding může zpracovávat vaše osobní údaje, jelikož jste odběratelem našich produktů, využíváte naše služby a/nebo jste nám tyto údaje poskytli sami při vyplňování kontaktního formuláře. Používáním těchto produktů a/nebo služeb souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů. Společnost Valk Welding může zpracovávat vaše následující údaje, pokud s vámi máme zákaznický nebo dodavatelský vztah:

 • Jméno, adresa a bydliště
 • Kontaktní údaje
 • Pohlaví
 • IP adresa
 • Platební údaje
 • Daňové údaje

2. Zpracovává společnost Valk Welding také zvláštní osobní údaje?

Zvláštní osobní údaje jsou citlivé údaje, například údaje o zdraví, náboženství, trestní minulosti nebo zemi narození.

Společnost Valk Welding jako subjekt odpovědný za zpracování údajů v rámci obchodních vztahů nezpracovává žádné zvláštní osobní údaje.

3. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Společnost Valk Welding zpracovává vaše údaje pro následující účely:
· Marketing a komunikace: můžeme vás kontaktovat zasíláním informačních bulletinů, které vás mohou zajímat, a to výhradně v případě, že jste se k jejich odběru zaregistrovali (s výslovným souhlasem), nebo pokud jste (byli) stávajícím zákazníkem a/nebo dodavatelem společnosti Valk Welding. Kromě toho budou vaše data v případě potřeby použita pro řízení vztahů.
· Dodávky produktů nebo služeb: Společnost Valk Welding zpracovává nezbytné osobní údaje pro řízení a uzavírání smluv.
· Zlepšování našich (on-line) služeb: osobní údaje používáme také pro analytické účely. To je součástí naší snahy neustále zlepšovat naše služby a zkušenosti uživatelů v tomto směru. Hlavním cílem je optimalizovat naši on-line platformu a přizpůsobit ji vašim přáním a současně zjednodušit naše webové stránky tak, aby i jejich používání bylo příjemnější.
· Účely řízení a zajištění kvality: včetně informací určených pro řízení, zajišťování interních kontrol a provozní bezpečnosti a provádění auditů, účetních kontrol a certifikací.
· Nábor a výběr: nábor a výběr zaměstnanců společnosti Valk Welding.
· Personální administrativa: provádění personální administrativy pro zaměstnance společnosti Valk Welding a pro účely dodržování platných zákonů a legislativy.

4. Jak chráníme vaše soukromí?

Společnost Valk Welding bere ochranu vašich údajů vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila jejich zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným změnám.

Proto jsou naše systémy a programy zabezpečené. Disponujeme postupy, jejichž pomocí zajistíme, aby k vašim údajům neměly přístup žádné nekompetentní osoby. Kromě toho mají všichni naši zaměstnanci povinnost zachovávat mlčenlivost.

Pokud se i přesto domníváte, že vaše údaje byly zneužity, můžete nás kontaktovat. Naše kontaktní údaje najdete v kapitole 9.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje pečlivě uchováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci cílů, pro něž nám byly tyto údaje poskytnuty, nebo než je dáno zákonem.

6. Poskytování osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v případě, je-li to nezbytně nutné pro provedení smlouvy s vámi nebo ke splnění určité zákonné povinnosti. Se společnostmi, které s naším pověřením zpracovávají vaše údaje, uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, aby byla zajištěna stejná úroveň jejich zabezpečení a důvěrného zacházení s těmito údaji.

7. Vaše práva na ochranu soukromí

Pokud chcete vědět, zda jsou všechny osobní údaje, které o vás společnost Valk Welding má k dispozici, správné, můžete nás požádat o zaslání přehledu těchto údajů. Pokud jsou dle vašeho mínění tyto údaje nesprávné, neúplné či zbytečné, můžete nás požádat, abychom je změnili, doplnili či odstranili.

Můžete nám zaslat žádost o možnost kontroly, opravy či odstranění těchto údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 9.

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději však do 4 týdnů.

Kromě toho máte i právo podat stížnost vnitrostátnímu orgánu provádějícímu dohled, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (Autoriteit Persoonsgegevens). Stížnost můžete podat prostřednictvím webové stránky Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Používání cookies

Společnost Valk Welding používá:

JavaScripty; ty zajišťují, že váš prohlížeč může shromažďovat informace. Tyto informace jsou poté převedeny na:

cookies; jedná se o malé soubory s informacemi (mj.) o vašem chování při prohlížení (surfování), které jsou při vaší první návštěvě našich webových stránek uloženy v prohlížeči vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu. Existují tři druhy cookies, jmenovitě „funkční cookies“, „analytics“ a „tracking (sledovací) cookies“.

Funkční cookies zajišťují správnou funkčnost našich webových stránek a také například to, že se ukládají vaše preferovaná nastavení. Kromě toho shromažďujeme statistiky (analytics) týkající se uživatelů našich webových stránek. Tyto informace používáme k trvalému zlepšování našich webových stránek. V neposlední řadě využíváme i cookies, které sledují vaše chování při prohlížení (tracking cookies), abychom mohli nabízet přizpůsobený obsah a reklamy.

Při vaší první návštěvě našich webových stránek vás informujeme o používání těchto cookies a vy máte možnost jejich používání akceptovat nebo odmítnout. Pokud se rozhodnete používání cookies neakceptovat, pravděpodobně nebudete moci plně využívat naše webové stránky. Kromě toho můžete cookies odstranit i prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

Google Analytics

Společnost Valk Welding používá Google Analytics pro ukládání informací o tom, jakým způsobem uživatelé využívají webové stránky a jak efektivní jsou reklamy Google Adwords.

Další informace získáte v zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Tam naleznete i zásady ochrany soukromí, pokud jde o Google Analytics. Společnost Google používá tyto informace pro sledování toho, jak jsou naše webové stránky používány, aby mohla poskytovat zprávy o webových stránkách a rovněž předávat informace svým inzerentům o efektivitě jejich kampaní.

Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud je k tomu ze zákona povinna nebo pokud tyto třetí strany jménem společnosti Google tyto informace zpracovávají.

Společnost Valk Welding na to nemá žádný vliv. Společnost Valk Welding neudělila společnosti Google souhlas k tomu, aby informace získané prostřednictvím Analytics používala pro své jiné služby.

Proč cookies?
Webové stránky používají chytré a užitečné techniky ke zvýšení uživatelské přístupnosti a aby byly stránky pro každého návštěvníka co nejzajímavější. Jednou z nejznámějších technik jsou cookies. Cookies mohou použít majitelé webových stránek nebo třetí strany - jako inzerenti -, kteří komunikují prostřednictvím webové stránky, které navštívíte.

Používání cookies je bezpečné. Je nemožné vystopovat osobní údaje jako jsou telefonní čísla nebo emailové adresy pomocí cookies. Jsou tedy nevhodné pro přímé marketingové techniky, jako je telemarketing a spam.

Cítíme, že je nezbytné, abyste byli informováni o cookies, které naše webové stránky používají a za jakým účelem jsou používány. Účel je dvojí: chceme, aby byla zaručeno vaše soukromí a uživatelskou přívětivost našich stránek, jak nejlépe to půjde. Následující vysvětlení vám řekne více o cookies používaných na našich webových stránkách a pro jaké účely jej využíváme.

Tento soubor prohlášení cookie se vztahuje na všechny webové stránky firmy Valk Welding a byl vypracován ve spolupráci s členy průmyslu a OPTA .

Cookies, které zajišťují webové stránky mohou řádně fungovat
Naše webové stránky používají cookies pro:

 1. Pamatování informací při vyplnění kontaktního formuláře, nebo když se přihlásíte k odběru novinek
 2. Ukládání nastavení, jako je jazyk, umístění, požadovaný počet výsledků vyhledávání, které mají být uvedené, atd.
 3. Uložení nastavení, například nejlepší možná reprodukce videa, požadované vyrovnávací SISE a dat rozlišení vaší obrazovky
 4. Čtení nastavení prohlížeče tak, aby vaše obrazovka reprodukovala na našich webových stránkách nejlepším možným způsobem
 5. Rovnoměrné rozkládání zátěže na webových stránkách tak, aby internetové stránky byly i nadále přístupné za všech okolností
 6. Poskytování možnosti reagovat na naše webové stránky

Cookies, pomocí kterého můžeme měřit použítí webové stránky (Google Analytics)
Použítím cookies se snažíme neustále měřit kolik lidí navštíví naše webové stránky a jaké části webových stránek navštíví většina. To nám říká o jaké části našich internetových stránek mají naši návštěvníci největší zájem.

Takto získané informace jsou použity pro statistické účely. Tyto statistiky nám poskytují vhled do toho, jak často se naše webové stránky navštívili, kde přesně návštěvníci tráví většinu svého času, atd. To nám umožňuje navrhnout strukturu webových stránek, navigaci a obsah co nejpříjemnější pro vás. Nikdy nebudeme sledovat veškeré statistiky pro jednotlivce.

Použití cookies:

 1. Nahrávání počtu návštěvníků našich webových stránek,
 2. Záznam času, který každý návštěvník stráví při návštěvě našich webových stránek
 3. Nastavení pořadí, ve kterém návštěvník navštíví různé stránky našich webových stránkách
 4. Posouzení , které části našich stránek je třeba upravit
 5. Optimalizace webových stránek

Nastavení prohlížeče
Pokud nechcete, aby webové stránky umístili cookies na vašem počítači, můžete upravit nastavení prohlížeče, aby vám vždy před umístěním cookies přišlo oznámení. Můžete také upravit nastavení, například tak, že váš prohlížeč odmítne všechny cookies, nebo jen soubory cookies třetích stran. Podobně můžete odstranit některé z vašich souborů cookies, které již byly umístěny. Vezměte prosím na vědomí, že budete muset samostatně přizpůsobit nastavení pro každý prohlížeč a počítač, který používáte. Každý prohlížeč má jiné metody přizpůsobení nastavení. Pokud je to nutné, využijte funkce prohlížeče "Nápověda".

9. Kontaktní údaje

V případě dotazů či stížností týkajících se zpracování vašich osobních údajů společností Valk Welding se můžete obrátit na našeho pracovníka zodpovědného za ochranu údajů.

Jméno: Daniel de Baat
Telefonní číslo: +31786917011
E-mail: privacy@valkwelding.com

10. Změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Valk Welding si vyhrazuje právo úprav tohoto prohlášení o ochraně soukromí. Poslední aktuální verzi naleznete na našich webových stránkách.

Alblasserdam Netherlands, 2020

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.