Logo

O společnosti Valk Welding

Valk Welding je hrdá a inovativní rodinná společnost s více než 60 lety zkušeností v oblasti svařovací techniky. Jako přední dodavatel kompletních svařovacích robotických systémů "vše v jednom", které umožňují efektivní malosériovou výrobu kovozpracujícím průmyslu. V Evropě i mimo ni pracují naši zaměstnanci každý den na vytváření pevných a spolehlivých spojení v celém řetězci.

Pevné spojení (The strong connection)

Ve společnosti Valk Welding je "pevné spojení" klíčové. To se týká nejen pevných svarových spojů, ale také úzkých a dlouhodobých vztahů, které vytváříme s našimi dodavateli, zaměstnanci a zákazníky. To nám umožňuje plně vás podporovat již od prvního kontaktu.

Základní hodnoty

Základní hodnoty

Hrdí a zapálení

Valk Welding je hrdá rodinná firma se zapálením pro podnikání, pro technologii svařovacích robotů a pro inovace. Díky tomu zůstává mnoho našich zaměstnanců aktivních po celá desetiletí.

Pevná spojení

Vytváříme nejen pevné svarové spoje, ale také pevná spojení s našimi zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a životním prostředím.

Inovativní

Naše specializovaná oddělení pro software, výzkum a vývoj neustále inovují hardware i software. Tím posilujeme konkurenční pozici našich zákazníků a přispíváme k zajištění a rozšíření kontinuity evropského výrobního průmyslu.

Naše poslání

Naším cílem je vytvořit pevné a smysluplné spojení pro společnosti v kovozpracujícím průmyslu a s nimi, založené na důvěře, přímé komunikaci a naprosté otevřenosti.

Historie

Historie

Tým společnosti Valk Welding v současné době dodává přibližně 200 instalací svařovacích robotů ročně. To je úspěch, na který jsme nesmírně hrdí, zvláště když se ohlédneme za tím, kde jsme kdysi začínali.
V roce 1994 jsme měli pouhých dvacet zaměstnanců, kteří pracovali v jedné budově v Alblasserdamu. Naše linky byly krátké, systémy a popisy procesů byly sotva potřebné a pracovali jsme tvrdě.

Díky motivaci, improvizaci, spolupráci a tvrdé práci našich zaměstnanců jsme v roce 2006 dodali devadesát robotických systémů.

Úspěch společnosti Valk Welding na domácím i mezinárodním trhu přinesl nejen rostoucí počet zakázek, ale také nové zaměstnance. Na to prostě nestačily prostory, a tak se společnost Valk Welding rozhodla expandovat.

V Nizozemsku máme nyní osm budov, sedm v Alblasserdamu a jednu v Nieuwegeinu. Kromě centrály v Nizozemsku máme pobočky také ve Francii, Německu, Dánsku, České republice, Švédsku a Irsku. Společně s více než dvěma stovkami zaměstnanců uskutečňujeme sen společnosti Valk Welding.

Sen Valk Welding

Společnost Valk Welding je lídrem v oblasti inovativních technologií svařovacích robotů, společnost zdravá v každém ohledu a preferovaná zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i partnery.

Přímý obchod s vámi jako koncovým uživatelem

Společnost Valk Welding obchoduje výhradně s koncovými uživateli a nespolupracuje se zprostředkovateli nebo místními partnery. Veškeré právní úkony jsou řešeny přímo s centrálou společnosti, která má potřebné pojistné krytí a finanční stabilitu k zajištění úspěšného dokončení projektu. Slogan společnosti "The strong connection" (Pevné spojení) se vztahuje na všechny její operace po celém světě a udržuje přímé spojení jak v rámci samotného projektu tak veškerého poprodejního servisu.

Prozkoumejte Valk Welding

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.