Logo

Här presenterar vi vår ARC-EYE-broschyr.

ARC-EYE CSS (Circular Scanning Sensor) är ett lasersensorsystem som säkerställer att svetsroboten följer svetsfogen exakt under svetsprocessen.

Lasersensorn ARC-EYE CSS registrerar varje dimension och avvikelse som ligger inom lasersensorns skanningsområde.

Eftersom sensorn registrerar avvikelserna i realtid är det inte längre nödvändigt att mäta några avvikelser i förväg och korrigera dem manuellt i robotens svetsprogram. Lasersensorn ARC-EYE CSS söker efter fogen och vägleder roboten under svetsningen. Detta gör automatiserad svetsning mer attraktiv, även för företag som arbetar med produkttoleranser som normalt gör automatiserad svetsning omöjlig.

Vill du veta mer om ARC-EYE CSS och vad den kan göra för dig?

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.