Logo

Představujeme vám naši brožuru ARC-EYE.

ARC-EYE CSS (Circular Scanning Sensor) je laserová kamera, která zajišťuje, sledování správné dráhy svařovacího robota.

Laserový kamera ARC-EYE CSS registruje každou odchylku, která se nachází v scanovacím poli kamery.

Protože kamera scanuje odchylky během svařování v reálném čase není třeba provádět korekce automaticky nebo ručně před započetím procesu. Tím se automatizované svařování stává atraktivnějším i pro firmy, které se zabývají svařovaním produktů, u kterých je automatizace tohoto procesu obtížná nebo nemožná.

Chcete se dozvědět více o kameře ARC-EYE CSS a o tom, co pro vás může udělat?

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.