Logo

Programmera svetsrobotar automatiskt med ARP powered by Autocam

Att öka effektiviteten vid offline-programmering är en fråga som engagerar både användare och integratörer av svetsrobotar. När allt kommer omkring är det tidskrävande att programmera robotar och det finns för få operatörer som kan göra det. Därför utvecklas programvaruverktyg som kan automatisera den processen. Valk Welding lägger nu till en lösning på detta med Automatic Robot Programming (ARP) som drivs av Autocam.

Automatisk programmering

ARP powered by Autocam har utvecklats specifikt för automatisk programmering av svetsning av profiler för stålkonstruktioner och produktfamiljer med många variationer. Den automatiska programmeringen omfattar här svetsprocessen, rörelseplanering inklusive alla externa axlar och simuleringsbaserad programmering baserad på importerad geometri och information om svetsfogar. Med ARP powered by Autocam kan vi nu erbjuda en högre grad av automatisering. James de Villiers, robotingenjör på Valk Welding, förklarar: ''Detta minskar inte bara programmeringstiden avsevärt, utan det ökar också programutmatningen avsevärt utan behov av ytterligare expertis.''

Inga djupgående kunskaper krävs

Alla sektorer inom tillverkningsindustrin lider brist på kvalificerad arbetskraft, inte minst inom svetsning. Svetsrobotar är visserligen en lösning på bristen på svetsare, men för att kunna använda dessa robotar krävs personer med specifika kunskaper. Därför är ett viktigt krav på nya programvaruverktyg att användarna ska kunna skapa robotprogram utan omfattande kunskaper. Med ARP powered by Autocam uppfyller Valk Welding detta krav: ''Tack vare ARP powered by Autocam räcker det med lämpliga CAD-data, en flexibelt flyttbar och kalibrerad robot och god tillgänglighet till svetsfogarna för att automatisera programmeringen av svetsrobotar'', säger De Villiers. Med rätt svetsexpertis är det alltså inte nödvändigt med djupgående CAD- och programmeringskunskaper.

Samarbete för enstaka detaljer och variationer

Som marknadsledare inom området flexibla svetsrobotsystem har Valk Welding erbjudit ARP i flera år, men vi tar alltid ytterligare steg genom att samarbeta med programvarupartners. AUTOCAM Informationstechnik GmbH, till exempel, utvecklar och levererar kraftfull programvara för programmering och simulering av industrirobotar. Detta gör att vi kan tillgodose "High mix, Low volume"-företag, där små serier och många variationer produceras.

För dessa företag är programvaruverktyg som gör det möjligt att automatiskt generera svetsprogram för robotar särskilt relevanta: "Produkter tillverkas allt oftare kundspecifikt och på beställning", förklarar robotingenjören De Villiers, "små serier och till och med enstaka detaljer är inte längre något undantag. Då vill man inte behöva skapa ett separat svetsprogram för varje produkt.

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.