Logo

Valk Inconel 625 svetstråd bidrar till en grönare miljö

Förbränning av hushållssopor (avfall) för att generera elektricitet är ett viktigt bidrag till en bättre miljö och ett bra alternativ till att lägga avfallet på deponier, vilket har gjorts i årtionden. Elproduktion genom förbränning av avfall sker i s.k. avfallskraftvärmeanläggningar.
En mycket korrosiv (oxiderande) miljö vid extrema temperaturer bildas dock när man förbränner en blandning av papper, plast, trädgårdsavfall och träprodukter. Därför innehåller dessa pannor ett lager av ett speciellt höglegerat material på insidan som kallas Inconel 625.
Inconel 625 är en dyr men allmänt använd nickellegering som är mycket lämplig för att tåla tuffa processmiljöer.

Flera av Valk Weldings långvariga kunder har specialiserat sig på att applicera ett nytt lager Inconel 625 under underhållsperioden (avstängning) av dessa avfallspannor för energiutvinning i hela världen.

Många företag kan tillhandahålla denna tråd, men när det gäller att leverera stora projektkvantiteter krävs en stark koppling i leveranskedjan.
Valk Welding har under lång tid utvecklat denna starka förbindelse genom att erbjuda flexibilitet, lyhördhet och kreativitet.
Valk Welding spelar en avgörande roll i logistiken och planeringen av avstängningsprojekt.

För kontrakterade kunder har vi ett betydande lager för oplanerade avstängningar när besättningar måste rusa in för att få igång en anläggning igen och förse folket med ström.

El från avfall till energi kommer att bli allt viktigare eftersom detta möjliggör en helt cirkulär ekonomi där avfall inte slängs.

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.