Logo

Huppertz ønsker at integrere svejserobotten i produktionen trin for trin

Med idriftsættelsen af et nyt svejserobotanlæg ønsker Huppertz AG i Sankt Vith i Østbelgien at skabe merværdi for sine kunder, øge svejsekapaciteten og yderligere styrke virksomhedens stabilitet. "Vi gør det bevidst trin for trin for at kunne gøre teknologien til vores egen på en fornuftig måde", forklarer direktør og ejer Karl-Heinz Huppertz.

Huppertz AG

Når man i forbindelse med en given ordre kan udføre alle operationer fra A til Z internt, sparer man ikke kun tid og omkostninger, men kan også koordinere alle procestrin perfekt. Det gælder lige fra design og konstruktion over laserskæring, bukning, robotsvejsning til pulverlakering og montage. Desuden kan virksomheden - som en af de få - håndtere store produktdimensioner. Huppertz AG udmærker sig med denne komplette pakke og har dermed slået sin position fast i Østbelgien og langt ud over det. Ved serieproduktion, men især ved produkter i store mængder som f.eks. industriovnanlæg, filterhuse, stål- og maskinbyggeri, som Huppertz AG fremstiller for OEM'er, giver disse kompetencer store logistiske og omkostningsmæssige fordele.

Udvidelse af svejsekapaciteten

For at udvide kapaciteten i svejseafdelingen havde investeringen i en svejserobot stået på ønskelisten i længere tid. At virksomheden ikke ønsker at foretage investeringer i al hast, fremgår af, at Huppertz AG allerede for ti år siden førte de første drøftelser med Valk Welding og først i 2018 stiftede bekendtskab med mulighederne for svejserobotomatisering første gang med en svejserobot på lejebasis. På baggrund af disse første erfaringer fortsatte Karl-Heinz Huppertz sammen med Freddy Classen, der er ansvarlig for svejseafdelingen, drøftelserne med Valk Welding om levering af et stort svejserobotsystem, der skal muliggøre robotsvejsning af både små og store samlinger. "Vi har fra starten haft fuld tillid til viden og kompetencer hos folk fra Valk Welding", understreger de to herrer.

Integration trin for trin

Den 9-akse svejserobotinstallation, der blev installeret hos Huppertz af Valk Welding i slutningen af 2019, er indrettet til maksimal fleksibilitet med to arbejdsstationer, en længdeforskydning på 14 meter, en emnemanipulator og et innovativt glidende centerhegn. "Vi bruger nu svejserobotinstallationen til svejseintensive emner som f.eks. delkomponenter til industrikøretøjer, kedelbyggeri, men også til mindre dele til maskinbygning. At svejserobotanlægget derfor endnu ikke er fuldt udnyttet i øjeblikket, er en bevidst beslutning", forklarer Karl-Heinz Huppertz. "Vi ønsker, at vores medarbejdere skal kunne gøre teknologien til deres egen på en fornuftig måde. Selvfølgelig skal investeringen tjene sig ind igen, men uden at lægge pres på vores folk. Vi har sat os et mål på fire år for at få svejserobot-anlægget fuldt udnyttet. Hvis det er hurtigere, er det naturligvis bedre, men det er ikke et mål i sig selv", præciserer ejeren.

Fra online- til offline-programmering

Huppertz AG fastholder også en trinvis struktur med sin programmering. De første produkter blev programmeret online til svejserobotten. "Det gav vores operatører mulighed for at få den nødvendige grundlæggende viden og erfaring, hvilket forkortede indlæringskurven ved oplæring til offline-programmering", siger Freddy Classen. "Alt i alt sikrer den fornuftige og gradvise indførelse af svejserobotteknologien en fremtidsorienteret udvikling, som vi allerede nu høster fordelene af."

Download den fulde Valk Mailing

RELATEREDE

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.