DSC_3417
30 marca 2020

Przekształć swojego robota spawalniczego w prawdziwego spawacza

Zwykły robot spawalniczy realizuje swoje zadanie, zgodnie z wczytanym programem, czyli po prostu robi to, czego go nauczono.W odróżnieniu od ręcznego spawacza, nie widzi on rzeczywistej sytuacji – w jaki sposób przygotowany jest element do spawania. Jeśli wyposażymy robota w system śledzenia spoin, taki jak kamera laserowa Arc-Eye CSS, robot może doskonale wykrywać odchyłki położenia miejsca spoiny i korygować trajektorię ruchu robota w czasie rzeczywistym. Tak samo jak spawacz ręczny.

W praktyce jednak często zdarza się, że nie tylko pozycja spoiny ulega zmianie, ale również geometria złącza spawanego może ulec zmianie. Może to być spowodowane dopasowaniem spawanych elementów, zmiennością objętości rowka spawalniczego, deformacją spowodowaną samym procesem spawania. Niewielkie odchylenie przygotowania powierzchni do spawania może szybko doprowadzić do odchylenia objętościowego spoiny od 40% do 80%. Oznacza to, że będziemy potrzebowali znacznie więcej materiału spawalniczego i prawdopodobnie będziemy musieli zastosować także inny sposób spawania. Ręczny spawacz wykrywa te zmiany automatycznie i dopasowuje odpowiedni sposób spawania, ale standardowy robot spawalniczy niestety tego nie potrafi – do dzisiaj...

Bazując na rosnącym sukcesie unikalnej kamery laserowej Arc-Eye CSS, Valk Welding opracował specjalną opcję do tej kamery, w której robot spawalniczy może zmieniać parametry spawania w czasie rzeczywistym podczas procesu spawania, takie jak prąd spawania, napięcie, prędkość spawania i ruch wahadłowy palnika. Dzięki temu robot spawalniczy staje się "prawdziwym spawaczem", który nieustannie dostosowuje się do rzeczywistej sytuacji. W przyszłości robot będzie mógł również wcześniej zeskanować rowek spawalniczy w celu określenia właściwego ściegu zakosowego, oraz dopasowania ilości ściegów. Technologia ta jest w tym momencie w fazie rozwoju.

Inną unikalną cechą jest to, że możemy uczyć robota właściwych decyzji bardzo intuicyjnie, przy użyciu tylko kilku spoin testowych. W ten sposób każdy może nauczyć własnego robota, jak reagować na odchylenia. Ty decydujesz, jak chcesz spawać, a robot realizuje spawanie zgodnie z Twoimi wymaganiami.

To nowe rozwiązanie jest kompatybilne z każdą istniejącą instalacją z kamerą Arc-Eye CSS. W sumie pracuje na rynku już ponad 150 robotów wyposażonych w tę nowoczesną technologię, a liczba ta cały czas rośnie.

Kamera Arc-Eye, a także specjalna opcja Arc-Eye CSS Adaptive Welding plug-in są, podobnie jak inne oferowane przez nas programy i aplikacje, wewnętrznym rozwiązaniem Valk Welding, które cały czas są rozwijane przez naszych inżynierów, a klient dostaje pełne wsparcie przy wdrażaniu tych systemów przez naszych pracowników.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Powrót do strony głównej