Logo

Första roboten, stora fördelar

När du säljer dina produkter framgångsrikt över hela världen, men konkurrensen är stark och bristen på skickliga svetsare orsakar kapacitetsproblem, är steget till robotautomatiserad svetsning uppenbart. Den irländska balpresstillverkaren MACFAB tog det steget och ökade produktionen av den mest populära modellen med 250%. "Utan roboten hade vi missat mycket försäljning", säger Dane Mc Mahon.

Tillsammans med sin far, mor och bror är Dane Mc Mahon delägare i det familjeägda MACFAB-företaget som med 50 anställda producerar upp till 1 800 balpressar per år och är en seriös aktör på den globala marknaden. "För att kunna ge våra leverantörer ett bättre konkurrenskraftigt pris ville vi minska produktionstiden. För detta ändamål investerade vi i en Valk Welding-robotinstallation med 2 arbetsstationer i en E-frame-installation. Trots en tuff inlärningskurva var fördelarna är stora".

MacFab

Investera i bra jiggar

Först och främst förbättrade MACFAB sina existerande svetsjiggar till de mest populära modellerna för att perfekt kunna stänga svetsarna. “ Fördelen med detta är att vi nu kan svetsa en komplett balpress utan att behöva efterarbeta den. Att montera huset och dörrarna tar 45 minuter, varefter roboten svetsar detaljen i 50 minuter. Detta ökade vår kapacitet från 2 till 5 balpressar per dag”.

Hög upprepningsnoggrannhet

MACFAB svetsar också hydraultankarna till balpressarna med svetsroboten. "Tidigare måste varje tank kontrolleras för täthet. Nu utför vi detta test slumpmässigt och repeterbarheten är så hög att alla tankarna är läckagefria ".

Ytterligare upp-skalning

Med drifttagningen av svetsroboten har mer utrymme skapats för att ytterligare förbättra produktionseffektiviteten. De flesta balpressar tillverkas nu i ett en-stycks-flöde. Nästa steg är att ytterligare öka produktionen utan att kompromissa med kvaliteten. "Medan svetsrobotinstallationen i E-frame-utförande kan användas universellt och flexibelt , tittar vi nu tillsammans med Valk Welding på ett fleraxligt system för större modeller. Men allt detta steg för steg!

www.macfab.com

Första roboten, stora fördelar

Utan roboten hade vi missat mycket försäljning

Dane Mc Mahon

Ladda ner hela Valk Mailing

LIKNANDE

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.