Logo

MIG II-svetspistolen mångdubblar livslängden för slitdelar

För att hjälpa kunderna att minska underhållskostnaderna konstruerade och tillverkade Valk Welding den nya MIG II svetspistolen 2022. Svetspistolens livslängd och svetskvalitet överträffar den hos tidigare modeller, vilket redan har resulterat i entusiastiska reaktioner från de första användarna.

Vår egenutvecklade VWPR MIG II-svetspistol är särskilt utformad för robotsvetsning, där vi vill fokusera på den totala ägandekostnaden (TCO). Detta beror på att användningen av liknande svetspistoler ofta medför höga underhållskostnader. Valk Welding's MIG II erbjuder en lösning: betydligt mindre underhåll krävs på grund av det minskade antalet slitdelar som svetspistolen innehåller.

Förlängd livslängd

Dessutom håller slitdelarna i den nya svetspistolen många gånger längre än tidigare modeller. MIG II- svetspistolen förlänger till exempel livslängden på dina kontaktmunstycken genom att kyla kontaktmunstyckshållaren flera gånger. Detta minskar slitaget på kontaktmunstyckena, vilket leder till betydande TCO-besparingar på svetspistolen. Företag som kunde testa svetspistolen upplevde att livslängden förlängdes upp till fem gånger längre än tidigare.

Enkelt underhåll

Operatörerna kan byta ut slitdelarna separat utan att behöva ta isär hela svetspistolen. När du till exempel byter produkt kan du enkelt skruva loss och byta ut gasmunstycket själv med hjälp av universalmonteringen.

Förbättrad svetskvalitet

För dig som kund är fördelarna fler än bara livslängden och utbytet av slitdelar. Valk Welding- svetspistolen erbjuder också en högre och jämnare svetskvalitet jämfört med sina föregångare. MIG II:s unika design, där gastillförseln är helt separerad från svetstråden, förbättrar svetsens utseende tack vare optimalt ren skyddsgas. Dessutom tillverkar Valk Welding alla komponenter till svetspistolen internt, vilket gör att vi kan övervaka hela svetsprocessen och göra nödvändiga justeringar åt dig när och där det behövs.

Är du intresserad?

Valk Welding tillverkar även special svetspistoler för att utrusta din svetsrobot med ett mer komplext sortiment. Vid behov erbjuder vi MIG II Compact, ett gasmunstycke som fungerar i kombination med en kort kontaktmunstycke i mycket trånga utrymmen. Om du är intresserad är du välkommen att kontakta oss på info@valkweding.se eller kontakta din kontaktperson på Valk Welding.

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.