Logo

Hořák MIG II – prodloužení živostnosti spotřebního materiálu

Aby společnost Valk Welding pomohla zákazníkům snížit náklady na údržbu, navrhla a vyrobila v roce 2022 nový robotický svařovací hořák MIG II. Životnost tohoto hořáku překračuje životnost předchozích modelů, což bylo mnoha uživateli pozitivně kvitováno.

Náš vlastní vyvinutý hořák VWPR MIG II je speciálně navržen pro robotické svařování, u kterého se chceme zaměřit na celkové náklady na vlastnictví (TCO). To proto, že používání podobných svařovacích hořáků je často spojeno s vysokými náklady na údržbu. Řešení nabízí hořák MIG II od společnosti Valk Welding: díky sníženému počtu opotřebitelných dílů, které hořák obsahuje, je zapotřebí výrazně méně údržby.

Prodloužená životnost

Opotřebitelné díly nového hořáku mají navíc mnohonásobně delší životnost než předchozí modely. Například hořák MIG II prodlužuje životnost kontaktních špiček tím, že jejich držák je výrazně lépe chlazen. Tím se snižuje opotřebení těchto špiček, což vede k výrazným úsporám TCO u robotických svařovacích hořáků. Společnosti, které mohly hořák testovat, zaznamenaly až pětkrát delší životnost než dříve.

Snadná údržba

Operátoři mohou vyměnit opotřebitelné díly samostatně, aniž by museli rozebírat celý hořák. Například při výměně výrobků můžete sami snadno odšroubovat a vyměnit plynovou trysku pomocí univerzálního upevnění.

Zlepšená kvalita svařování

Výhody MIG-II hořáku však nekončí pouze u zvýšení životnosti a snadnější výměně spotřebních dílů. Svařovací hořák Valk Welding MIG-II nabízí také vyšší, konzistentní kvalitu svařování ve srovnání se svými předchůdci. Jedinečná konstrukce MIG II, kdy přívod plynu je zcela oddělen od svařovacího drátu, zlepšuje vzhled svaru díky optimálnímu čistému ochrannému plynu. Společnost Valk Welding navíc vyrábí všechny součásti hořáku ve vlastní režii, což nám umožňuje sledovat celý proces a provádět pro vás potřebné úpravy, kdykoli a kdekoli je to potřeba.

Máte zájem?

Společnost Valk Welding vyrábí také speciální hořáky, kterými můžete vybavit svého svařovacího robota svařujícího složitější díly. V případě potřeby nabízíme MIG II Compact, plynovou trysku, která funguje v kombinaci s krátkou kontaktní špičkou ve velmi stísněných prostorech. V případě zájmu nás kontaktujte na adrese info@valkweding.com nebo se obraťte na svou kontaktní osobu v rámci společnosti Valk Welding.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.