Logo

Obemannad svetsning dag och natt

För tjugo år sedan var Lacom en av de första leverantörerna som automatiserade CNC-maskiner med robotladdning. Nu gör direktör Driek Lammers samma sak på svetsavdelningen. I våras tog Lacom den första automatiska svetslinjen i bruk. En cell med 72 pallplatser, en pallväxlare och två svetsrobotar. Ett koncept för dygnet runt obemannad robotsvetsning av enstaka delar och små serier.

Text och foto: MTL Metal Magazine nummer 5, 2022

Automatisering på Lacom i Budel stod högt på Lammers dagordning i ett mycket tidigt skede. Vi skördar nu frukterna av detta, säger han. Den säkerställer en effektiv produktion av delar, både för externa kunder och för företagets egen Kinetic-laddningskran. Detta innebär att företagets marginaler bibehålls trots prispress. "Automatiseringen har också gjort oss mer attraktiva som företag för de anställda. Vi lockar till oss bättre utbildad arbetskraft. Det är lättare att hitta högutbildade eftersom de kan arbeta med moderna maskiner här. Innovation skapar trots allt utmaningar." Det är just dessa högskoleutbildade som Lacom behöver eftersom kontrollen förändras och mängden teknik ökar.

Egen produkt är grunden

I våras tog Lammers ett nytt steg på automationsfronten: Lacom svetsar komplexa komponenter dygnet runt. Inte stora serier, utan snarare små partier eller till och med enstaka exemplar. Tillsammans med Kumatech och Valk Welding har man byggt en automatiserad svetscell. Entreprenören hade den här idén redan för flera år sedan, men då var tekniken inte så avancerad. Dessutom hade Lacom ännu inte någon egen produkt, vilket de har i dag. Sedan 2020 har Lacom byggt och sålt Kinetic hjullastarkranar i egen regi. "Produktionen av dessa delar lägger grunden för investeringen i svetscellen", förklarar Lammers. Svetscellen är delvis fylld med komponenter för lastbilsmonterade kranar. På så sätt sprider han riskerna och minskar dem. "Och våra underleverantörskunder drar nytta av detta eftersom vi kan producera effektivare." Effektivitet, kvalitet och ledtid är nyckelord när det gäller denna investering. Men hur är det med självkostnadspriset? Lammers vet bättre än någon annan att självkostnadspriset fortfarande är viktigt för utbudet. "Sedan Corona ser vi dock en förändring bland kunderna. Transportkostnaderna är höga, kvalificerad arbetskraft är en bristvara - även i Östeuropa - och kunderna vill ha pålitliga leveranser. När freden snart har återvänt kommer en del av arbetet säkert att försvinna till låglöneländer igen, men mer kommer att produceras i regionen", tror han. Med "region" menar han för övrigt Västeuropa i detta sammanhang. Priset är inte längre avgörande för hur Lacom får sina beställningar, utan kvalitet och leveranssäkerhet är mycket viktigare.

Platser för svetsfixturer på pallar

Av dessa skäl tog han steget till robotsvetscellen. Cellen består av ett 35 meter långt lager med 72 pallplatser; hälften 1500 x 1700 x 1250 mm, den andra hälften 3000 x 1700 x 1250 mm. Varje pallplats kan lagra upp till 1 500 kg vikt och ovanpå pallarna finns svetsfixturerna. En robot flyttar pallarna med fixturerna mellan lagret och svetsrobotarna. Den första Panasonic-svetsroboten står till vänster och på cellens högra sida är allting klart för den andra roboten. "Så snart produktionen är igång kommer den andra roboten att ansluta sig till den", säger Lammers. "Då kan vi göra minst 8 000 svetstimmar per år på en yta på bara 250 m2." Med detta påpekar han en av fördelarna med den robotbaserade svetscellen. Han räknar ut att det behövs 14 duktiga svetsare för att göra 8 000 svetstimmar per år. Med en genomsnittlig golvyta på minst 30 meter per svetsare skulle han ha behövt nästan det dubbla. Dessutom: varifrån får ni dessa 14 erfarna svetsare?

Konstant kvalitet

Lammers räknar med att göra fler än 8 000 svetstimmar med svetscellen. Förutom det stora antalet svetstimmar ger automatiseringen också större flexibilitet och konstant kvalitet. "Vi ser redan detta inom maskinbearbetning. Genom att automatisera har vi mycket färre avvikelser. Även vid svetsning kan vi nu garantera hög kvalitet." Lacom planerar att låta svetsutrustningen för återkommande produkter vara kvar i cellen. Programmen för detta är klara. Operatören behöver därför bara sätta in delarna, som kanske redan är ihopnästa. Med denna arbetsmetod minskar riggningskostnaderna till praktiskt taget noll. Lacom sköter fixturkostnaderna antingen direkt med kunden eller över ett i förväg överenskommet antal produkter. Dessutom svetsar roboten snabbare än en erfaren hantverkare. "Vi svetsar stora och komplexa sammansättningar där svetsaren måste svetsa allt för hand. En produkt som en svetsare behöver 4,5 timmar för att svetsa, svetsar roboten på mindre än 2 timmar och vi kan garantera kvaliteten bättre." Eftersom pallarna byts ut automatiskt i cellen kan Lacom svetsa nästan 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. "Eftersom vi ökar omsättningen i fabriken avsevärt ger det oss utrymme att ta tillvara på nya marknader."

Svetsning och robotteknik

Cellen utvecklades och byggdes tillsammans med systemintegratören Kumatech och Valk Welding. Lammers: "Vi har sett projekt som båda parter har genomfört tillsammans. Det skapade förtroende. Svetstekniken är den befintliga tekniken från Panasonics svetsrobotar som Lacom har haft i huset sedan en tid tillbaka. "Valk Welding har vidareutvecklat den genom att fokusera på robotsvetsning, vilket ger dem många möjligheter." Samarbetet med Kumatech bygger främst på ömsesidigt förtroende, eftersom Lacoms robotsvetscell är speciell. För Kumatech var det faktiskt också den första cellen de byggde på detta sätt. Robotsvetscellen är utrustad med alla funktioner du kan tänka dig för automatiserad robotsvetsning. Från byte av sex svetsbrännare till dubbel trådmatning per robot, separata gaser för varje typ av tråd och med system som sökning av svetsfogar, vision och så vidare. När en produkt har släppts är allt som behövs materialet i formen och resten sker automatiskt. Men, säger Lammers, förberedelserna måste vara rätt. Denna typ av svetsning kräver exakta delar. Med automatiserad bearbetning lade han grunden för detta för flera år sedan.

Hantverk på golvet

Den som tror att kunskapen är koncentrerad till ett enda ställe i en sådan högt automatiserad fabrik har fel. Lacom väljer att behålla hantverket i produktionen, precis som tidigare i bearbetningen. "Då är du mycket mer flexibel än om du samlar all kunskap i arbetsförberedelserna. I annat fall blir arbetsförberedelsen en flaskhals. Hos oss hjälper operatörerna till att tänka ut hur man bäst spänner fast och tillverkar en produkt." Varje maskinoperatör på Lacom kan självständigt justera program om det behövs eller åtgärda ett fel. De anställda som arbetar med svetscellen skapar sina egna svetsprogram. De gör det i DTPS, Panasonics programvara för offlineprogrammering som Lacom har arbetat med under en tid. Detta tillvägagångssätt har en positiv effekt på ledtiderna och antalet kassationer, konstaterar han. "Med extern programmering måste produkterna ofta gå upp och ner när programmet behöver justeras, här gör de det direkt själva." När de erfarna operatörerna tar den yngre generationen under sin vinge förs kunskaperna om t.ex. formtillverkning eller uppspänning vidare. Kunskapsöverföring är en kontinuerlig process på Lacom. Lacoms investeringar i utbildning av unga yrkesverksamma börjar nu ge resultat. Genom att automatisera kan företaget öka sin produktivitet utan att behöva ha en stor flexibel personalstyrka. "Automatisering skapar trygghet för de anställda", säger Lammers. "Om marknaden skulle gå ner en dag, har vi alltid arbete för dagen. Robotarna står sedan stilla på natten. Det är så här vi behåller den kunskap vi har internt."

Lacom fortsätter därför att investera i automatisering. Nästa nya automatiserade maskin finns redan där: den trettonde Mazak Integrex med det andra RoboJob Tower. Cellen är utrustad med 3D-mätprober för att kontrollera kvaliteten obemannat. Utan denna kvalitet kan svetsning inte automatiseras.

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.