Logo

1 000 tun svařovacího drátu měsíčně

Jako partner Vám chceme jako zákazníkům ulehčit práci, a to jak v oblasti automatizace, tak i v oblasti spotřebního materiálu a svařovacích drátů.

Abychom tohoto cíle dosáhli, pokračujeme v investicích. To platí i pro dodávky našich svařovacích drátů. V posledních letech jsme učinili několik strategických rozhodnutí, jejichž výsledkem byl milník v roce 2022; dodávka 1 000 tun pevného svařovacího drátu za jeden měsíc.

Díky našim regionálním skladům v České republice, Nizozemsku, Francii a Dánsku a dodáváme našim zákazníkům po celé Evropě požadované svařovací dráty ze skladu.

Toho všeho se nám podařilo dosáhnout díky optimalizaci logistických procesů, využívání různých dopravních prostředků pro zajištění dodávek a velkým investicím do skladových zásob. Díky našim regionálním skladům svařovacích drátů jsme vám jako zákazníkům stále nablízku.

Výsledkem tohoto úsilí je neustálý růst, který nám umožňuje uvolnit ještě více zdrojů, abychom vám mohli nabídnout vynikající svařovací dráty za konkurenceschopné ceny a se zaručenou dostupností z našich skladů. Takto s vámi i nadále pracujeme na "The strong connection" (Pevném spojení) každý den.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.