Logo

Valk Welding Robotter skal svejse dele til 'New York Wheel'

I starten af 2016 begyndte fremstillingen af "New York Wheel", som bliver verdens største observationshjul. Det kommer til at stå i St. George, Staten Island, og det forventes at ville tiltrække 3,5 millioner besøgende om året.
'New York Wheel'-projektet er et såkaldt EPC-projekt, og byggeriet administreres af joint venturet Mammoet Starneth LLC. Byggeriet og transporten af komponenterne til hjulet koordineres af Mammoet USA. Huisman er en af leverandørerne og skal levere nav-spindlen, støtter, drivtårne, de faste eger og montage-rammen til de faste eger. I virksomhedens tjekkiske filial, Huisman Konstrukce sro, fremstilles forbindelsesstykkerne til navet og kransen og de 11-meter lange eger. Her benyttes svej-serobotter fra Valk Welding til svejsning af de formonte-rede moduler.

Huisman

Huisman Konstrukce s.r.o. fremstiller undermoduler til 'New York Wheel'

Huisman udvikler og bygger tungt entreprenørudstyr til onshore- og offshore-markedet og til fritidssektoren. Huismans tjekkiske filial benyt-tes hovedsageligt til konstruktion af undermoduler til rørlæggersystemer og komplette kraner, som monteres på skibe af Huisman i Schiedam. Huisman er på grund af virksomhedens prisniveau og omfattende viden om og erfaring inden for svejsning af S690-materiale til tunge kon-struktioner og derudover som følge af den tillid, som Mammoet har til virksomheden, en af de vigtigste leverandører til dette projekt.

Midlertidige egerstrukturer

De midlertidige eger (faste eger) består af sammensatte plade- og rørstrukturer, som svejses i 11-meter lange sektioner og overfladebe-handles, hvorefter de sendes til New York. På det lokale rangerterræn i New York samles de individuelle egersektioner, som efterfølgende skal understøtte hjulet i byggefasen. Når hjulets struktur er færdiggjort, bliver de midlertidige eger udskiftet med stålkabler. Produktionen af alle de pri-mære og sekundære ståldele til New York Wheel vil beskæftige Huisman i over et halvt år.

Valk Welding-robotter svejser og skærer

Huisman Konstrukce sro har to Valk Welding-svejserobotter og en plasmaskærerrobot til skæring af svejsekanter i tykt plademateriale. Virksomheden har i løbet af de seneste fire år udbygget sin viden om og erfaring inden for robotsvejsning betragteligt – med støtte i form af undervisningskurser ved Valk Welding CZ.
Den hollandske kvalitetssikringschef og svejsekoordinator, Mat Pustjens, deler regelmæssigt sine erfaringer med Valk Welding. "Sammen opret-holder vi medarbejderviden om software på højeste niveau, så vi også kan få mest muligt ud af de nyeste softwarefunktioner."

Høj kompleksitet i meget tykke plader

Mat Pustjens: "Delene til egerne svejses med robotten ved MAG-svejs-ning med forskellige fyldte tråde i adskillige A4- til A7-lag. Vi forarbejder også produkter til andre kunder med varierende kompleksitetsgrader fra skitse til slutprodukt. Vi programmerer i muligt omfang arbejdet i DTPS (offline-programmerings- og simulationssoftware). Til stuksvejsninger fra 40 til 100 mm, der sommetider svejses i helt op til 120 lag, benyt-ter vi ThickPlate-software, som er et plug-in-modul i DTPS. En stor del af vores ekspertise ligger i forarbejdning af sådanne tunge strukturer. Med svejserobotterne har vi bedre kontrol over varmetilførslen end ved manuel svejsning, og det betyder at vi opnår en bedre kvalitet og højere effektivitet, hvilket også er ensbetydende med mindre efterbehandling."

www.huismanequipment.com

Et hollandsk projekt

Efter den verdensomspændende licitation på komponenterne til hjulet blev der valgt forskellige underleverandører, hvoraf størstedelen er fra Holland: De 36 kapsler bygges af fire VDL-selskaber, og Huisman leverer størstedelen af stålkon-struktionerne. Tecmacom leverer egerkablerne, Philips leverer LED-belysningen, og IHC leverer tryk-/trækenheden til installationen. Mammoet, Starneth, Huisman, VDL Groep, Philips, Tecmacom og IHC er alle hollandske virksomheder.

Kæmpepariserhjul i the big apple

  • New York Wheel er verdens højeste observationshjul med hele 192 meter. Dette er den samlede højde; hjulets diameter er 183 meter.
  • Fremdriften fungerer ved hjælp af 32 friktionshjul, der er monteret på elektriske drivmotorer i 4 uafhængige drivtårne.
  • Hjulet skal stå i St. George i New Yorks havn.
  • Mammoet vil i alt opstille 10.000 tons stål.
  • Hjulet får 36 ikoniske kabiner, som hver især har plads til op til 40 personer.

Download den fulde Valk Mailing

RELATEREDE

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.