Logo

200 ton svetstråd tillgänglig i Middelfart (DK)

Valk Welding Denmark kommer att flytta till en ny lokal under kvartal ett 2023. Sedan Valk Welding DK grundades 2008 har företaget vuxit stadigt: Nu är det dags att flytta.

Flytten till den nya byggnaden i Middelfart är en viktig del för att underlätta Valk Weldings framtida tillväxt i Danmark, Sverige Norge, Finland och eventuellt Baltikum, enligt Remco H. Valk, VD för Valk Welding: "Det växande antalet anställda och den därmed sammanhängande ökade verksamheten, t.ex. utbildningar, instruktioner, demonstrationer och allmänt säljstöd, kräver en byggnad som är anpassad till uppgiften".

Den nya byggnaden i Middelfart kommer att göra det möjligt för Valk Welding att lagra stora volymer svetstråd för att betjäna regionala kunder med korta leveranstider.

Med en lagerkapacitet på 200 ton svetstråd kommer det att vara möjligt att ta emot fulla lastbilar från tillverkningsanläggningarna samt från Valk Weldings centrallager i Nederländerna. Detta kommer att reducera fraktkostnaderna samtidigt som man flyttar stora volymer med minskade koldioxidutsläpp.

Under vecka 48 lossades den första lastbilen med 24 ton svetstråd i Middelfart och uppbyggnaden av lagret har börjat. Lastbilen anlände direkt från fabriken med hjälp av intermodala transporter (lastbil, tåg, lastbil). Se hur Valk Welding hanterar frakt: valkwelding.com/se/nyheter/du-gor-det-du-ar-bast-pa-vi-tar-hand-om-resten

Lagret i Middelfart är idealiskt beläget för att betjäna den danska marknaden med korta fraktsträckor i alla riktningar. Det kommer också att fungera som en knutpunkt för trådleveranser till Sverige och Norge, medan väletablerade fraktvägar till Baltikum också finns tillgängliga.

Valk Welding kommer att lagerhålla en mängd olika typer av svetstrådar och förpackningsformer, inklusive tunnförpackningar för robottillämpningar. Kontakta oss för förfrågningar om svetstråd: sales@valkwelding.com

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.