Logo

O generaci později: první svařovací robot Valk Welding

Dnešní notebook nelze srovnávat s počítačem před 20 lety a totéž platí pro svářecí roboty. "Význam technologií výrazně vzrostl," zdůrazňuje Remco Valk, generální ředitel společnosti Valk Welding. Rodinná společnost integrovala svého vůbec prvního svařovacího robota v roce 1979 u dodavatele výrobků z plechu Kemi B.V. O generaci později se Kemi a Valk Welding pouštějí do nové, ale zcela nesrovnatelné spolupráce při čtvrté robotické instalaci: "Když jsem poprvé viděl robota svařovat, byl jsem ohromen," říká Fons Smits, bývalý majitel společnosti Kemi, "byla to opravdová radost pohledět."

Foto: Remco H. Valk (vlevo), Fons Smits (uprostřed) a Anton Smits (vpravo) s prvním robotem Valk Welding.

Silná víra v automatizaci

V roce 1979 byl svařovací robot něčím zcela výjimečným. Remco H. Valk vysvětluje proč: "Měli jsme mnoho zákazníků z kovozpracujícího průmyslu, kteří se již tehdy zajímali o robota, ale neměli pro něj výrobky nebo si netroufali do něj investovat." Jako výrobce menších sérií udělala společnost Kemi tento první krok a zaručila požadovanou přesnost u některých složitých výrobků. Fons Smits k tomu dodává: "Tehdy jsme měli vizi: pokud můžete automatizovat, neměli byste váhat. To bylo na tehdejší dobu rozhodně něco."

Tak, jak se snažíme profilovat na trhu my, tak také společnost Valk Welding vždy fungovala: efektivně, moderně, a cílevědomě. To vytváří pevné spojení.

Fons Smits, bývalý majitel společnosti Kemi B.V.

Doba se mění, spokojenost zůstává

Přestože přesnost zůstává klíčovou otázkou, přechod na robotické svařování se vyvíjel s dobou. Tam, kde dříve byly hlavními hnacími silami efektivita a produktivita, nabývá nyní na významu nedostatek manuálních svářečů. Technologie také pokračuje v pokroku společnost Kemi ustupuje od online programování a většinu produkce programuje efektivněji offline. Podle Antona Smitse, syna a současného majitele, se jedna věc nezměnila – spokojenost: "Starší systém typu H-rám a nyní nový typu E-rám prostě fungují perfektně. Roboty nemají téměř žádné poruchy a vyžadují jen velmi malou údržbu. Proto pro nás nikdy nepřipadalo v úvahu zvolit jinou značku."

Foto: První svařovací robot společnosti Valk Welding: hydraulický pětiosý svařovací robot pro obloukové svařování Unimation 2005.

Jaký otec, takový syn

Mezitím byly oba rodinné podniky předány nové generaci vedení. Změnilo se v důsledku toho partnerství? Vůbec ne. Generální ředitel Remco H. Valk se s potěšením ohlíží za partnerstvím, které se nyní předává dál: "Jsem na to velmi hrdý. Je velmi uspokojující vidět, jak pokračuje silná provázanost se společnosti, se kterou jste vyrostli." A obě strany nevidí žádné změny ani do budoucna, jak jasně říká Anton Smits: "Zkušenosti se společností Valk Welding a Panasonic jsou prostě velmi dobré. Být tu pro zákazníka a aktivně poskytovat kompletní servis, to je silná stránka společnosti Valk."

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.