Logo

Irský průkopník v oblasti plechů mění kurz díky úspěšnému svařovacímu robotu

Sektor drtičů kamene a třídicích zařízení je s ročním obratem 2 miliardy eur největším v Severním Irsku. Toto dynamické odvětví celosvětově stále roste, ale potýká se s naléhavým nedostatkem svářečů. V důsledku toho mnoho irských dodavatelů přechází na robotické svařování, včetně společnosti McAree Engineering. Společnost investovala do špičkového robotického svařovacího systému Valk Welding, plně vybaveného doplňkovou výbavou. “Robotické svařování je cestou vpřed a nikdy není pozdě přijmout novou technologii,” zdůrazňuje Peter Richardson, manažer marketingu a prodeje ve společnosti McAree Engineering.

McAree Engineering

Se 180 zaměstnanci a třemi výrobními závody na jižní hranici Irska je společnost McAree předním dodavatelem v regionu. Společnost se specializuje na výrobu velkých výrobků, včetně sítových boxů, násypek, bezpečnostních kabin a předsévacích strojů pro třídicí průmysl. To vyžaduje poměrně velký rozsah svařování, přičemž některé výrobky se svařují až 15 hodin. Richardson vysvětluje, jak v tomto ohledu pomáhá nová instalace robota: “Hlavním přínosem je zvýšení efektivity o 25 % a zlepšení kvality svařování. Naši svářeči se mohou soustředit na svařování příchytek, zatímco robot provádí delší svary. Navíc nabízí našim zaměstnancům možnost naučit se pracovat s novou technologií. Tyto výhody jsou lákavé a přispějí k našemu růstu.”

Kompletní nabídka možností

“Přestože jsme neměli žádné předchozí zkušenosti, rozhodli jsme se hned pro pokročilé automatizační řešení, které jsme sladili s našimi špičkovými velkoformátovými stroji na zpracování plechu,” pokračuje vedoucí marketingu a prodeje. “Nový svařovací robotický systém musí být nakonfigurován tak, aby nabízel širší škálu možností pro optimální flexibilitu.” Proto systém, který instalovala společnost Valk Welding, zahrnuje závěsný robot, který se pohybuje po 12metrové dráze a obsluhuje dvě různá pracoviště. Jedna stanice je vybavena dvoutunovým polohovacím zařízením a pohyblivým protikusem, zatímco druhá je vybavena L-polohovadly. Díky této instalaci svařovacího robota využívá společnost McAree Engineering také vestavěný systém výměny drátů (WES), který automaticky přepíná mezi dvěma různými svařovacími dráty, laserovou kameru pro sledování svarové mezery Arc-Eye CSS a odsávání dýmu přes hořák. Richardson: “”Díky všem těmto možnostem máme maximální flexibilitu pro svařování široké škály výrobků podle požadavků zákazníků.”

Více než dodavatel

“Hluboký dojem na nás udělal způsob, jakým nás společnost Valk Welding provedla procesem uvedení do provozu. Nabízejí kompletní balíček, který přesahuje rámec samotného robota. Investovali jsme také čas do vybudování týmu, který zajistí, že robot bude stále v provozu. Celkově jsme přesvědčeni, že robotické svařování je cestou vpřed, a očekáváme, že do pěti let bude 50 % naší výroby tvořit robotické svařování,” předpovídá Peter Richardson.

www.mcaree-eng.com

Robotické svařování nabízí konzistenci, kontinuitu, stálou vysokou kvalitu a úsporu času

Peter Richardson, manažer marketingu a prodeje ve společnosti McAree Engineering

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.