Logo

Spolecnost LAG nasadila svarovacího robota na lince pro výrobu cisteren

Přední výrobce užitkových vozidel LAG se sídlem v belgickém Bree se před dvěma lety rozhodl z důvodu nedostatku profesionálních svářečů pro automatické svařování hliníkových cisteren. Společnost LAG společně se společností Valk Welding optimalizovala proces svařování na několika klíčových místech a svařovací stanice tak po několikaměsíčním náběhu tvoří spolehlivý článek linky pro nákladní automobily. “Nyní, když se robot stará o svařování “monotónních” svarů, můžeme využít naše profesionální svářeče pro složitější svařování. To nám umožňuje provést více svarů se stejným počtem zaměstnanců,” říkají vedoucí oddělení výrobních systémů Gareth Bonnell, procesní inženýr Jos Clijsters a vedoucí výroby Leon Bokken.

LAG

Společnost LAG na této výrobní lince vyrábí přibližně 300 cisteren ročně v mnoha variantách. Dříve se svařovaly ručně na různých stanovištích. Přechod na linkovou výrobu, kdy jsou nádrže přepravovány na jednotlivé pracovní stanice po kolejových dopravnících v pevně stanoveném časovém cyklu, znamenal změnu v konstrukci a přípravě výroby. Cílem skupiny LAG bylo, aby byl celý proces časově vyvážený.

Co to znamenalo pro svařování?

Bylo zapotřebí více svařovacích přípravků, aby bylo možné pomocí svařovacího robota svařovat přední a zadní část, jakož i válcové tělo, výztužná žebra a přístupové šachty. Gareth Bonnell: “Svařovací robot nepočítá s velkými mezerami mezi svařovanými dílci, takže je třeba více dbát na tolerance. To znamenalo, že jsme museli upravit přípravu, abychom zajistili, že mezery budou v toleranci.” Valk Welding přispěl vývojem a zprovozněním technologie “Arc Eye Adaptive Welding”.

Vysoká spolehlivost

Společnost LAG požádala několik integrátorů robotů o dodávku velkého zařízení, ve kterém lze roboticky svařovat hliníkové cisterny s vysokou spolehlivostí. “Problémy při svařování by totiž znamenaly, že by se celá linka zastavila,” zdůrazňuje Gareth Bonnell. “Společnost Valk Welding se svými znalostmi a zkušenostmi v oblasti technologie svařovacích robotů dokázala poskytnout kompletní řešení, a to jak z hlediska hardwaru, tak softwaru. Jejich metoda offline programování navíc umožňuje, aby kvůli programování nebyla přerušena výroba na lince.”

Proces svařování hliníku

“Svařování hliníku je vždy poněkud obtížnějším procesem a vzhledem k velké vzdálenosti mezi sudem s drátem a robotickým hořákem vyžaduje podávání svařovacího drátu potřebnou pozornost. Pro eliminaci problémů při podávání hliníkového drátu vyvinula společnost Valk Welding vlastní řešení, kdy je podavač drátu integrován do robotického hořáku. S tímto robotickým hořákem VWPR QE Servo Pull lze tak dosáhnout excelentních výsledků, neboť podavač je umístěn doslova několik centimetrů od samotného místa spoje a oblouk tak může být velmi stabilní. Společně se Spiral Weaving MIG společnosti Panasonic byl celý tento proces důkladně testován ve společnosti Valk Welding. Skutečnost, že společnost Valk Welding dodává vše potřebné pro daný proces včetně svařovacího drátu, je velkou výhodou pro nás jako uživatele “ říká Gareth Bonnell.

Přesné sledování svarů pomocí laserové kamery Arc-Eye

Aby mohl svařovací hořák přesně sledovat svar na dlouhých úsecích, nasazuje společnost Valk Welding laserový senzor Arc-Eye CSS, který je namontován na robotickém hořáku, snímá svar v reálném čase a v případě potřeby koriguje trajektorii svařovacího robota. “Zpočátku jsme byli skeptičtí kvůli tomu, že odrazy na hliníku budou znemožňovat správnou funkci, ale ukázalo se, že kamera Arc-Eye je na tyto problémy velmi dobře připravena. Sledování sváru funguje perfektně.”

Zvýšená efektivita

“V rámci této výrobní linky můžeme nyní flexibilně vyrábět velké množství variant. Protože ještě nejsou naprogramovány všechny, programy nyní neustále upravujeme a ladíme. Přesto se efektivita výrazně zvýšila, protože svářecí robot převzal většinu monotónní svářečské práce od ručních svářečů. S linkou jsme nyní maximálně efektivní. Nyní se budeme zabývat tím, jak to udělat i pro ostatní linky,” dívá se dopředu Leon Bokken.
www.lag.be

Společnost Valk Welding dodala instalaci svařovacího robota, ve které se svařovací robot na portálové konstrukci YZX pohybuje společně s řídicí jednotkou robota. Jednotka pro odsávání zplodin a sud svařovacího drátu, pohybují společně s vertikálním pojezdem, po dráze dlouhé 17 metrů, aby bylo možné optimálně dosáhnout všech pozic.

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.