Logo

Irländsk plåtpionjär ändrar kurs med framgångsrik svetsrobot

Med en årlig omsättning på 2 miljarder euro är sektorn för stenkrossar och siktanläggningar den största i Nordirland. Denna dynamiska bransch fortsätter att växa globalt men står inför en akut brist på svetsare. Därför övergår många irländska leverantörer till robotsvetsning, däribland McAree Engineering. Företaget investerade i ett avancerat robotsystem från Valk Welding, utrustat med alla alternativ. “Robotsvetsning är vägen framåt, och det är aldrig för sent att anamma ny teknik”, betonar Peter Richardson, marknads- och försäljningschef på McAree Engineering.

McAree Engineering

Med 180 anställda och tre tillverkningsanläggningar vid Irlands södra gräns är McAree en ledande leverantör i regionen. Företaget är specialiserat på tillverkning av stora produkter, inklusive siktlådor, trattar, säkerhetshytter och försållningsmaskiner för siktindustrin. Detta kräver betydande svetstid, och vissa produkter tar upp till 15 timmar att tillverka. Richardson förklarar hur den nya robotinstallationen hjälper till i detta avseende: “De främsta fördelarna är en 25-procentig ökning av effektiviteten och förbättrad svetskvalitet. Våra svetsare kan fokusera på häftsvetsning medan roboten utför de längre svetsningarna. Dessutom får våra medarbetare möjlighet att lära sig att arbeta med ny teknik. Dessa fördelar är tilltalande och kommer att bidra till vår tillväxt.

Ett komplett utbud av alternativ

“Trots att vi inte hade någon tidigare erfarenhet valde vi genast en avancerad automationslösning, i linje med våra avancerade maskiner för plåtbearbetning i storformat”, fortsätter marknads- och försäljningschefen. “Det nya svetsrobotsystemet måste konfigureras för att erbjuda ett bredare utbud av möjligheter för optimal flexibilitet.” Det system som Valk Welding har installerat omfattar därför en hängande robot som rör sig längs en 12 meter lång bana och betjänar två olika arbetsstationer. Den ena stationen har en 2-tons lägesställare och ett rörligt motlager, medan den andra är utrustad med en L-lägesställare. Med denna svetsrobotinstallation drar McAree Engineering också nytta av ett inbyggt trådväxlingssystem (WES) som automatiskt växlar mellan två olika svetstrådar, ett Arc-Eye CSS-system för sökning av svetsfogar och rökutsug genom brännaren. Richardson: “Med alla dessa alternativ har vi maximal flexibilitet att svetsa ett brett utbud av produkter enligt kundernas krav.

Mer än en leverantör

“Vi blev djupt imponerade av hur Valk Welding vägledde oss genom uppstartsprocessen. De erbjuder ett komplett paket som sträcker sig längre än bara till själva roboten. Vi investerade också tid i att bygga upp ett team för att se till att roboten fortsätter att fungera. Sammantaget är vi övertygade om att robotsvetsning är vägen framåt, och vi förväntar oss att inom fem år kommer 50% av vår produktion att involvera robotsvetsning”, förutspår Peter Richardson.

www.mcaree-eng.com

Robotsvetsning ger jämnhet, kontinuitet, hög kvalitet och tidsbesparingar

Peter Richardson, marknads- och försäljningschef på McAree Engineering

Ladda ner hela Valk Mailing

LIKNANDE

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.