Logo

Svařovací robot přispívá k nezávislosti a flexibilitě výrobce nábytku

HON je rodinná firma s téměř stoletou tradicí výroby nábytku na Opavsku. Její příběh se začal psát v roce 1924, kdy první z rodiny - Jan Hon - získal truhlářské řemeslo a založil vlastní dílnu. Dnes je společnost HON moderním výrobcem nábytku se 170 zaměstnanci a nejmodernějším technologickým vybavením.

HON

Společnost HON, a.s. vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní nábytek pro kanceláře a firemní prostory. Obzvláště oblíbené na trhu jsou výškově nastavitelné stoly HONmove, vyvinuté ve vlastní režii na základě prvního prototypu, které splňují i ta nejpřísnější kritéria ergonomie práce.

Rozmanitost portfolia společnosti podporují také tři vlastní kuchyňská studia a skutečnost, že HON má vlastní závod na výrobu kovů. "Jsme ryze český výrobce a na trhu máme jedinečné postavení v tom, že jsme komplexní. Kromě dřeva pracujeme také s akustickými materiály, máme vlastní čalounickou dílnu, ale především umíme vyrobit i kovové komponenty pro náš nábytek," vysvětluje Václav Hon mladší, ředitel společnosti HON, a.s., a zástupce čtvrté generace truhlářské dynastie.

Výroba kovů posílila celou společnost

Zásadní význam pro rodinný podnik mělo zavedení kovovýroby v roce 2007. Protože rostoucí nároky na množství, variabilitu a kvalitu kovových nábytkových komponentů nemohli externí dodavatelé uspokojit, vyřešila to společnost zřízením vlastní "strojírenské" výroby. Tím výrazně rozšířila své výrobní portfolio a odstranila závislost na externích dodávkách. Naopak, již rok po svém založení se stala dodavatelem kovových komponentů pro další zákazníky.
V současné době disponuje toto výrobní centrum společnosti HON, a.s. technologickými možnostmi pro CNC laserové řezání dutých profilů a plechů, jejich přesné CNC ohýbání, svařování metodami MIG/MAG a TIG, tryskání, odmašťování a práškové lakování. V současné době tvoří kovovýroba zhruba 35 % celkového objemu výroby společnosti HON, Inc. Přibližně 70 až 80 % produkce kovovýroby tvoří komponenty pro vlastní nábytkové sestavy, zbytek jsou výrobky pro jiné nábytkářské nebo interiérové společnosti.

Roboti pro vyšší kapacitu a flexibilitu

Rozhodnutí pořídit robotické svařovací pracoviště bylo dle V.Hona zcela přirozené. "V té době poptávka po výškově nastavitelných stolech rychle rostla, potřebovali jsme více svářečů a naše vlastní kapacity již nestačily. Zároveň je na trhu dlouhodobě nedostatek svářečů, takže pořízení robotizovaného svářecího pracoviště bylo logické," říká V. Hona. Hon a dodává, že po výběrovém řízení se třemi společnostmi padla konečná volba na společnost Valk Welding. "Nezvolili jsme nejlevnější řešení, ale z našeho pohledu bylo nejrozumnější. Zohlednili jsme technickou koncepci, funkční prvky, kontrolní prostředí, ale také dostupnost služeb a úroveň komunikace. To vše nás přesvědčilo, že řešení od společnosti Valk Welding je pro nás nejvýhodnější. Dostali jsme solidní řešení od osvědčené společnosti, a kdybychom si měli znovu vybrat, zvolili bychom opět společnost Valk Welding."

Robotické svařovací pracoviště se stalo součástí stávajícího prostoru pro výrobu kovů. V praxi to znamenalo zohlednit reálné, tj. omezené prostorové možnosti. Základ pracoviště tvoří svařovací robot Panasonic TL - 1800 WG3 s polohovacím zařízením.

Robot svařuje především komponenty pro výškově nastavitelné stoly HONmove - sloupky, podstavce, celé základny, výložníky. Také další kovové komponenty potřebné pro vlastní výrobu nábytku a externí zákazníky. Obvykle se jedná o středně velké svařence s velkou typovou rozmanitostí charakteristickou pro nábytkářský průmysl.
Otočné polohovací stoly jsou navrženy tak, abychom mohli používat co nejvíce přípravků, tj. abychom mohli svařovat různé typy svařenců a aby jejich výměna byla co nejrychlejší," vysvětluje ředitel společnosti a dodává, že robot je efektivní. "Robotické svařování je rychlé a zároveň je zachována konstantní vysoká kvalita, snižují se ztráty materiálu, což se projevuje v příznivé ceně svařenců. Výhodou je také možnost svařovat více kusů téhož svařence najednou.
Pro obsluhu pracoviště jsou vyškoleni tři zaměstnanci, včetně žen. Svařovací programy připravuje programátor offline na svém počítači a operátor je "nahrává" na pracovní stanici robota.
Když je spolupráce výhodná pro všechny

Společnost Valk Welding se ve svém podnikání řídí sloganem "Silné spojení", který kromě pevnosti svaru symbolizuje také kvalitu vztahu se zákazníky. Když se české zastoupení společnosti Valk Welding koncem roku 2019 stěhovalo z pronajatých prostor v Mošnově do nově vybudovaného vlastního sídla v Paskově, bylo třeba vyřešit mimo jiné i vybavení administrativní části prostor. Společnost Valk Welding si proto přirozeně vybrala za svého dodavatele svého zákazníka, společnost HON. Společnost dodávala nejen ergonomické výškově nastavitelné stoly, ale i další nábytek do kanceláří, zasedacích a školicích místností. Vztah mezi společnostmi Valk Welding a HON tak není jen jednosměrným vztahem mezi dodavatelem a zákazníkem, ale také dalším rozměrem vzájemné spolupráce a partnerství.

When collaboration benefits everyone

Valk Welding is guided by the slogan "The strong connection", which symbolizes not only the strength of the weld, but also the quality of the relationship with customers. When Valk Welding's Czech representative office moved from rented premises in Mosnov to its new own headquarters in Paskov at the end of 2019, one of the things that had to be arranged was the furnishing of the premises. Valk Welding therefore naturally chose its customer, HON, as its supplier. The company supplied not only ergonomic height-adjustable desks, but also other furniture for offices, meeting, and training rooms. So, the relationship between Valk Welding and HON is not just one-way traffic.

www.hon.cz

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.