Logo

Udrulning af svejserobotter passer alt under en strategi med ét tag

Anvendelsen af svejserobotter spiller en vigtig rolle i produktionen hos JAZO Zevenaar. Siden idriftsættelsen af den første svejserobot i 2013 har virksomheden fået mange erfaringer med svejserobottisering, og mange flere produkter er blevet gjort egnede til robotsvejsningsprocessen. Mange elementer og tilbehør svejses nu på svejserobotter i serier fra 20 stk. hvilket gjorde det muligt at automatisere denne proces i vid udstrækning, og det var med til at aflaste medarbejderne for monotont arbejde.

JAZO Zevenaar

JAZO Zevenaar, førende producent af designbeklædning til tekniske områder til bolig- og erhvervsbyggeri, er en stærkt automatiseret virksomhed, der kombinerer alle aspekter af konstruktion, produktion og montage under ét tag. ERP, CAD, CAM og beregning er i vid udstrækning integreret, hvilket gør JAZO i stand til at producere konkurrencedygtigt. Til dette formål har JAZO investeret massivt i IT og HBO højtuddannede medarbejdere i arbejdsforberedelse. "Dermed har vi et internt ingeniørkontor, hvormed vi kan rådgive og hjælpe kunden lige fra konstruktionsfasen", siger direktør Henry Aaldering.

Producerer projektspecifikke facadeelementer

For at forsyne tekniske rum med døre og ventilationsgitre både funktionelt og æstetisk leverer JAZO 3 forskellige facadesystemer fra enkle til høj sikkerhed, som er specialfremstillet til det enkelte projekt. Både svejserobotten og lasere, kantpressere og fræsemaskiner programmeres direkte ud fra 3D-modeller, så arbejdet kan foregå helt papirløst. Svejserobotten, der bevæger sig over et spor og betjener 2 arbejdsstationer, kan anvendes til længere produkter.

Store serier

Inden for forsyningsgrenen, som er en del af JAZO-koncernen, produceres der også faste produktgrupper, bl.a. dele til ladestandere og elbiler. Til dette formål søgte JAZO en ekstra svejserobot med 2 arbejdsstationer, der kunne inkorporeres plug&play i produktionen og kunne leveres hurtigt. "Valk Welding var i stand til at levere et standard H2500-system inden for 2 måneder, som vi bruger til svejsning af mindre produkter i større serier."

www.jazo.nl

Download den fulde Valk Mailing

RELATEREDE

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.